تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثبات آزمایشگاهی فعالیت آنتی دیس بیوتیک ترکیب دارویی برای درمان بیماران مبتلا به پریودنتیتیس و سایکوسوماتیک

عنوان فارسی: اثبات آزمایشگاهی فعالیت آنتی دیس بیوتیک ترکیب دارویی برای درمان بیماران مبتلا به پریودنتیتیس تعمیم یافته و استرس روان تنی (سایکوسوماتیک)
عنوان انگلیسی: Experimental Substantiation Of The Antidisbiotic Action Of Drug Composition For The Treatment Of Patients With Generalized Periodontitis And Psychosomatic Stress
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2018 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf نوع مقاله : ISI
نوع ارائه مقاله : ژورنال کد محصول : 9704
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.00Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: دندانپزشکی، آسیب شناسی دهان، تشخیص بیماریهای دهان و دندان، جراحی لثه
مجله: مجله بین المللی دندانپزشکی پزشکی - International Journal of Medical Dentistry
دانشگاه: O.M.Marseev موسسه بهداشت عمومی NAMS، کیف، اوکراین
کلمات کلیدی: اضطراب واکنشی و شخصی (پرسونال) افراد، بیماری پریودنتال، استرس آدرنالین، بلاک کننده های آدرنالین، فعالیت آنتی دیس بیوتیک
کلمات کلیدی انگلیسی: reactive and personal anxiety of residents - periodontal diseases - adrenaline stress - adrenoblocker - antidisbiotic action
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

3. نتایج و بحث

4. نتایج

منابع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Introduction. Psychological stress is an important factor in the pathogenesis of the periodontal disease. It is therefore essential to determine the relationship between psychosomatic stress and periodontal disease. For the treatment of stress in patients with generalized periodontitis, a medicinal composition is proposed, for determining its antidisbiotic effect in the experimental substantiation of its periodontio-protective action. Aim. to determine the psychosomatic state of subjects, the influence of psychological stress on the periodontal tissue and the experimental substantiation of the antidisbiotic effect of drug composition for stress neutralization. Materials and methods. To study the subjective human responses to the effect of various environmental factors, a specially designed questionnaire is advisable to be used. Diagnosis of the anxiety level was made by a self-determination test including reactive and personal anxiety according to Spielberger. Adrenaline stress was followed on rats, by oral application of a gel with adrenalin in a 0.36 mg/kg dose, for 10 days. Lincomycin was introduced with drinking water in a dose of 60 mg/kg. The gel of adrenoblockers (zocson + nicergolin and sibason) was applied in a 0.6 mg/kg does. The activity of urease, lysozyme, elastase was determined in serum, and the degree of disbiosis was calculated according to Levitsky. Results and disscusions. The Spielberger test showed a moderate level of reactive anxiety among respondents - 34.72±2.45, and a high level of personal anxiety - 50.64±3.58. In patients with a high level of personal anxiety, a significantly higher prevalence of periodontal disease, especially generalized periodontitis, has been detected. Experimental studies have shown that gel adrenoblockers decrease urease activity, increase lysozyme levels, which leads to a significant reduction of disbiosis. Conclusions. A high level of personal anxiety - 50.64±3.58 - leads to a significant increase in the prevalence of periodontal diseases – 95.09±6.7%, especially generalized periodontitis – 88.72±6.5%. Oral application of a gel containing adrenoblockers had an antidisbiotic effect after modeling of the adrenaline stress by administration of adrenalin and lincomycin to animals.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مقدمه. استرس سایکوسوماتیک، یک عامل مهم بیماری پریودنتال است. بنابراین، تعیین رابطه ی بین استرس سایکوسوماتیک و بیماری پریودنتال ضروری است. برای درمان استرس در بیماران مبتلا به پریودنتیتیس تعمیم یافته، یک ترکیب دارویی پیشنهاد شده است و اثر آنتی دیس بیوتیک آن در اثبات آزمایشگاهی فعالیت حفاظت از پریودنتیوم تعیین شده است. هدف. تعیین وضعیت سایکوسوماتیک افراد، تاثیر استرس سایکوسوماتیک روی بافت پریودنتال و اثبات آزمایشگاهی اثر آنتی دیس بیوتیک ترکیب دارویی برای از بین بردن استرس. مواد و روش ها. برای مطالعه ی پاسخ سابجکتیو (ذهنی) انسان به اثر عوامل محیطی مختلف، پیشنهاد می شود که یک پرسش نامه ای که به طور اختصاصی طراحی شده است مورد استفاده قرار بگیرد. تشخیص سطح اضطراب، توسط تست خودتعیینی از جمله اضطراب واکنشی و شخصی (پرسونال)، مطابق با تست اسپیلبرگر انجام شد. استرس آدرنالین روی رت ها، توسط کاربرد خوراکی یک ژل دارای آدرنالین با دز 0.36 mg/kg، به مدت 10 روز، پیگیری شد. لینکومایسین توسط نوشیدن آب با یک دز 60 mg/kg به آن ها داده شد. ژل بلاک کننده های آدرنالین (زاکسون، نایسرگولین و سیباسون) با یک دز 0.6 mg/kg مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت اورئاز، لیزوزیم، الاستاز در سرم تعیین شد و درجه ی دیس بیوتیک مطابق با بیان لویتسکی محاسبه شد. نتایج و بحث. تست اسپیلبرگر یک سطح متوسط از استرس واکنشی، 2.45±34.72، و یک سطح بالایی از اضطراب شخصی (پرسونال)، 3.58±50.64 را در بین پاسخگوها نشان داد. در بیمارانی که یک سطخ بالایی از اضطراب شخصی (پرسونال) داشتند، یک شیوع خیلی بالاتر از بیماری پریودنتال، به ویژه پریودنتیتیس تعمیم یافته، مشاهده شده بود. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که ژل بلاک کننده ی آدرنالین، فعالیت اورئاز را کاهش می دهد، سطوح لیزوزیم را افزایش می دهد و منجر به یک کاهش معنی دار دیس بیوزیس می شود. نتایج. یک سطح بالایی از اضطراب شخصی (پرسونال)، 3.58±50.64 منجر به یک افزایش معنی دار در شیوع بیماری پریودنتال، 6.7±95.09%، به ویژه پریودونتیس تعمیم یافته، 6.5±88.72%. می شود کاربرد خوراکی یک ژل دارای بلاک کننده های آدرنالین، بعداز مدل سازی استرس آدرنالین توسط تزریق آدرنالین و لینکومایسین به حیوانات، یک اثر آنتی دیس بیوتیک را نشان داد.