تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره های آبی زردچوبه در مقابل پاتوژنهای ریشه

عنوان فارسی: ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره های آبی و آبی الکلی زردچوبه در مقابل پاتوژنهای ریشه
عنوان انگلیسی: Evaluation of Antimicrobial Activity of Aqueous and Hydro-Alcoholic Curcuma Longa Extracts against Endodontic Pathogens
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2012 نشریه : IOSR
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5689 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.97Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: دندانپزشکی، بیوتکنولوژی، پزشکی، زیست شناسی و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: تشخیص بیماری های دهان و دندان، علوم گیاهی، گیاهان دارویی، علوم تغذیه، بیوتکنولوژی میکروبی و میکروبیولوژی
مجله: مجله داروسازی IOSR
دانشگاه: گروه دندانپزشکی و اندودنتیکس، دانشگاه، منگلور، هند
کلمات کلیدی: Curcuma longa، عصاره آبی، عصاره آبی الکلی، بیماری زاهای ریشه دندان، فعالیت ضدمیکروبی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده مطالب

1- مقدمه

2- مواد و روشها

1-2- جمع آوری و تعیین اعتبار ساقه های زیرزمینی

2-2- ارگانیسهای آزمایش

3-2- محیطهای کشت مورد استفاده

4-2- تهیه عصاره

5-2- تهیه ماده تلقیحی میکروبی

6-2 آزمایش حساسیت ضدمیکروبی

7-2- برآورد حداقل تراکم بازداری (MIC)

8-2- برآورد حداقل تراکم باکتری کشی (MBC)

3- نتایج

4- بحث و بررسی

5- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

The most commonly isolated bacteria from endodontically infected teeth are anaerobic, especially black-pigmented gram negative organisms. However, facultative microorganisms such as Enterococcus faecalis, aerobes like Staphylococcus aureus, and yeasts like Candida albicans are considered by many to be the most resistant species, and possible causes of root canal treatment failure. Irrigating solutions and intracanal medicaments are required to eradicate microorganisms, and over a period of time, a variety of chemicals have been introduced. The alarming incidence of antibiotic resistance amongst the microbes, has led to the search of alternative antimicrobial drugs from medicinal plants to treat these infections. Curcuma longa (turmeric) belonging to the Zingiberaeceae family, has been used for thousands of years as a flavouring agent, a medicinal herb, and a dyeing agent. Owing to its antimicrobial properties, it can prove to be useful in endodontics as well. Therefore; in the present study, aqueous and hydro-alcoholic extracts of the roots of Curcuma longa rhizome were prepared and solutions of different concentrations of the extracts were made. Antimicrobial susceptibility tests were performed using the agar well diffusion method. The Minimum inhibitory concentration (MIC) and the Minimum bactericidal concentration (MBC) were calculated. 2.3% sodium hypochlorite solution was used as the positive control. Both extracts showed good antimicrobial properties against the endodontic pathogens. Hence, its future use as an endodontic irrigant or medicament should be considered and further evaluated.

نمونه متن ترجمه

چکیده مطالب

رایجترین باکتری در آلودگی ریشه دندانها، ارگانیسمهای گرم منفی ایروبیک به خصوص سیاه رنگ می باشند. اگرچه میکروارگانیسمهای گوناگونی مانند انتروکوکوس فکالیس ، میکروبهای هوازی مانند استافیلوکوکوس اورئوس و مخمرهایی مانند کاندیدا آلبیکنس توسط بیشتر محققین به عنوان مقاوم ترین گونه ها و علل احتمالی عدم موفقیت درمان روت کانال به حساب می آیند. راه حل های آبیاری و داروهای درون کانالی برای ریشه کنی میکروارگانیسمها مورد نیاز است و در برهه ای از تاریخ انواع مواد شیمیایی معرفی شده اند. مساله نگران کننده ی مقاومت آنتی بیوتیکها در مقابل میکروبها، منجر به الزام تحقیقات در زمینه داروهای ضدمیکروبی جایگزین از گیاهان دارویی برای درمان این عفونتها شده است. Curcuma longa (زردچوبه) جزو خانواده Zingiberaeceae صدها سال است که بعنوان عنصر طعم دهنده و بو، گیاه دارویی و عامل ایجاد رنگ استفاده می شود. با توجه به ویژگیهای ضدمیکروبی آن، فایده آن در عصب کشی نیز تایید شده است. بنابراین در مطالعه کنونی عصاره های آبی و آبی-الکلی ریشه های ریزوم زردچوبه و تراکمهای متفاوتی از عصاره ها تهیه شد. آزمایشات حساسیت ضدمیکروبی با استفاده از روش انتشار چاهکی در محیط آگار انجام شد. حداقل تراکم بازدارنده (MIC) و حداقل تراکم باکتری کش (MBC) محاسبه شد. 2.3% حلال هیپوکلرید سدیم بعنوان کنترل مثبت استفاده شد. هر دو عصاره ویژگیهای ضدمیکروبی خوبی را در مقابل بیماری زاهای ریشه دندان نشان دادند. بنابراین کاربرد بیشتر آن بعنوان شستشوی ریشه دندان یا دارو باید مورد توجه قرار گرفته و بیشتر ارزیابی شود.