مقالات ترجمه شده رشته ویروس شناسی پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ویروس شناسی پزشکی
ترجمه مقاله رمدسیویر برای درمان کووید-19 - نشریه NEJM

ترجمه مقاله رمدسیویر برای درمان کووید-19 - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ترکیب ژنوم و واگرایی ویروس جدید کرونا (2019-nCoV) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیب ژنوم و واگرایی ویروس جدید کرونا (2019-nCoV) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تشخیص خودکار مبتنی بر اشعه ایکس و سی تی اسکن کووید-19 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشخیص خودکار مبتنی بر اشعه ایکس و سی تی اسکن کووید-19 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله مواجهه با بیماری کووید ـ 19 در بخش مراقبت های ویژه (ICU) - نشریه اسپرینگر

ترجمه مقاله مواجهه با بیماری کووید ـ 19 در بخش مراقبت های ویژه (ICU) - نشریه اسپرینگر

 • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله تغییرات توالی miRNA ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییرات توالی miRNA ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تاثیر کرونا ویروس سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) روی بارداری - نشریه BMC

ترجمه مقاله تاثیر کرونا ویروس سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) روی بارداری - نشریه BMC

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله بیماری کرونا ویروس جدید (COVID-19) در بارداری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بیماری کرونا ویروس جدید (COVID-19) در بارداری - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله به روز‌رسانی در مورد هپاتیت ویروسی در دوران بارداری

ترجمه مقاله به روز‌رسانی در مورد هپاتیت ویروسی در دوران بارداری

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله پتانسیل و شدت انتقال کووید-19 در کره جنوبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پتانسیل و شدت انتقال کووید-19 در کره جنوبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقاومت دارویی در بیمارهای مبتلا به ویروس مزمن هپاتیت B

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مقاومت دارویی در بیمارهای مبتلا به ویروس مزمن هپاتیت B

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ویروس های تنفسی در بیماران پیوندی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویروس های تنفسی در بیماران پیوندی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19