مقالات ترجمه شده رشته شبکه های مخابراتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شبکه های مخابراتی
ترجمه مقاله حسگری، فشرده سازی و بازیابی برای WSN ها - نشریه IEEE

ترجمه مقاله حسگری، فشرده سازی و بازیابی برای WSN ها - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 45
ترجمه مقاله اجرای عملیات انتقال قوی داده های PCCD-OFDM-ASK به کانال گفتاری GSM

ترجمه مقاله اجرای عملیات انتقال قوی داده های PCCD-OFDM-ASK به کانال گفتاری GSM

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله ساخت و کاربرد های توری براگ فیبری

ترجمه مقاله ساخت و کاربرد های توری براگ فیبری

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله بهینه سازی ازدحام ذره در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بهینه سازی ازدحام ذره در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله پروتکل مسیریابی مبتنی بر زمان های توقف برای شبکه های موردی خودرویی

ترجمه مقاله پروتکل مسیریابی مبتنی بر زمان های توقف برای شبکه های موردی خودرویی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله گیرنده پویش آر.اف بر اساس فوتونیک در جنگ افزارهای الکترونیکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله گیرنده پویش آر.اف بر اساس فوتونیک در جنگ افزارهای الکترونیکی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تکامل فناوری مخابراتی برای کاربردهای شبکه هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تکامل فناوری مخابراتی برای کاربردهای شبکه هوشمند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله چارچوب قابل اطمینان مدیریت کلید گروهی با منطق فازی برای MANET

ترجمه مقاله چارچوب قابل اطمینان مدیریت کلید گروهی با منطق فازی برای MANET

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18