تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله زمان بندی و پیش پردازش آگاه به شرایط فعالیت برای محیط های حسی اینترنت اشیا – نشریه الزویر

عنوان فارسی: زمان بندی و پیش پردازش آگاه به شرایط فعالیت برای محیط های حسی اینترنت اشیا
عنوان انگلیسی: Task requirement aware pre-processing and Scheduling for IoT sensory environments
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 36
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8063 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.08Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی الکترونیک، دیتا، مخابرات سیار، اینترنت و شبکه های گسترده، شبکه های مخابراتی و سامانه های شبکه ای
مجله: شبکه های ادهاک - Ad Hoc Networks
دانشگاه: آزمایشگاه شبکه های حسگر بی سیم، موسسه فناوری اطلاعات و مدیریت هند
کلمات کلیدی: اینترنت اشیا، شبکه های حس گر بی سیم، تخصیص فعالیت، کیفیت خدمات
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2- آثار مربوطه

3-تدوین مسئله

4- طراحی مکانیسم پیشنهادی

1-4 پیش پردازش فعالیت

1-1-4 جمع اوری شرایط فعالیت

2-1-4 طبقه بندی فعالیت بر اساس شرایط

3-1-4 کارهای نوع خدمات مشابه و انتخاب سرگروه

2-4 مدل سازی وضعیت گره و سیستم نظارت بر انرژی

3-4 زمانبند

4-4 توزیع داده های حسی

5- تحلیل سیستم

1-5 تحلیل عملکرد پیش پردازش فعالیت

2-5 تحلیل عملکرد سیستم نظارت بر انرژی

3-5 تحلیل عملکرد زمانبندی و پیش پردازش آگاه به شرایط فعالیت

6-ارزیابی عملکرد

1-6 ساختار پارامترها

2-6 تاثیرات بر پارامترهای شبکه

3-6 ارزیابی کیفیت خدمات

7- نتیجه گیری و اثر آتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In Internet of Things (IoT) sensory environment Wireless Sensor Networks (WSNs) are connected to the Internet through gateways and this gives birth to many real time sensor based applications. Applications from Internet querying for Spatio-temporal information within WSN may require query decomposition. Decomposition of queries may result in tasks having similar functional and Quality of Service (QoS) requirements. Thus pre-processing the tasks results in decreased number of task executions within WSN as compared to executing tasks individually. Moreover prior knowledge of sensor nodes’ residual energy can help in deciding if a task can be scheduled for its successful completion. Existing energy monitoring protocols in WSNs incur considerable amount of message traffic and energy. Thus an Energy Monitoring System (EMS) that works on reduced message traffic and yet provide the correct energy information will be of great value. This paper proposes Task Requirements Aware Pre-processing and Scheduling (TRAPS) mechanism comprising a task pre-processor, EMS and scheduler within the gateway. The scheduler allocates the best available sensor nodes to the incoming tasks while meeting their QoS requirement. Task pre-processor and EMS are tested individually to measure the key performance metrics that include number of tasks entering WSN and energy information prediction accuracy respectively. Further the performance evaluation of TRAPS is extended to study its effects on various network parameters. It is found that TRAPS outperforms the findings of recent research on task scheduling in IoT sensory environments in terms of the identified network performance metrics.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در اینترنت اشیا شبکه های حس گر بی سیم محیط حسی از طریق درگاه ها به اینترنت متصل بوده و این امر منجر به نرم افزارهای حسی همزمان گردید. نرم افزارهای برگرفته از جستجو در اینترنت برای اطلاعات زمانی-مکانی درون شبکه حس گر بی سیم ممکن است نیاز به تجزیه جستجو داشته باشند. تجزیه جستجوها ممکن است منجر به فعالیت هایی گردد که دارای شرایط کیفیت خدمات و کارکرد مشابه اند. لذا پیش پردازش فعالیت ها منجر به تعداد کاهش یافته اجراء فعالیت درون شبکه حس گر بی سیم در مقایسه با اجرای مجزا دستورات می گردد. علاوه بر این، دانش قبلی انرژی ته مانده گره های حس گر به این نوع تصمیم گیری کمک می کند که آیا فعالیت ها را می توان به منظور تکمیل موفقیت آمیز خود زمانبندی کرد. پروتکل های نظارت بر انرژی موجود در شبکه های حس گر بی سیم ترافیک و انرژی پیامی زیادی متحمل می کنند. لذا سیستم نظارت بر انرژی بر مبنای ترافیک کاهش یافته پیام عمل نموده و با این وجود اطلاعات انرژی صحیح فراهم می سازد که دارای ارزش زیادی می باشد. این مقاله مکانیسم زمانبندی و پیش پردازش آگاه به شرایط را مطرح نموده که شامل پیش پردازش فعالیت، سیستم نظارت بر انرژی، و زمانبند درون درگاه می باشد. زمانبند بهترین گره های حس گر موجود را به فعالیت های ورودی اختصاص می دهد در حالی که شرایط کیفیت خدمات آنها را بر طرف می سازد. پیش پردازش فعالیت و سیستم های نظارت بر انرژی به طور مجزا آزموده می شوند تا متریک های عملکرد عمده ای را بسنجند که شامل چند فعالیت ورودی به شبکه حس گر بی سیم و دقت پیش بینی اطلاعات انرژی به ترتیب می باشد. علاوه بر این ارزیابی عملکرد زمانبندی و پیش پردازش آگاه به شرایط بسط داده می شود تا تاثیرات آن بر زمانبندی فعالیت بر پارامترهای متنوع شبکه بررسی گردد. پی بردیم که زمانبندی و پیش پردازش آگاه به شرایط بهتر از یافته های تحقیقات اخیر درباره زمانبندی فعالیت در محیط های حسی اینترنت اشیا به لحاظ متریک های عملکردی شبکه تعیین شده عمل می کند.