مقالات ترجمه شده رشته شبکه های مخابراتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شبکه های مخابراتی
ترجمه مقاله برآورد افست فرکانس حامل برای سیستم FDMA تک حامل مایمو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد افست فرکانس حامل برای سیستم FDMA تک حامل مایمو - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله اندازه گیری نرخ اشتباه BIT در شبکه فیبر نوری با تحلیلگر اترنت - نشریه IEEE

ترجمه مقاله اندازه گیری نرخ اشتباه BIT در شبکه فیبر نوری با تحلیلگر اترنت - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ادغام ماهواره و فناوری تکامل بلند مدت (LTE) برای بازیابی فاجعه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ادغام ماهواره و فناوری تکامل بلند مدت (LTE) برای بازیابی فاجعه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مقایسه و عملکرد معماری های مختلف سوئیچینگ نوری - نشریه Scirp

ترجمه مقاله مقایسه و عملکرد معماری های مختلف سوئیچینگ نوری - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تغییر سایز سلولی برای شبکه های سلولی سبز صرفه جو در هزینه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تغییر سایز سلولی برای شبکه های سلولی سبز صرفه جو در هزینه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله یک آنتن فشرده برای کاربردهای فوق پهن باند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک آنتن فشرده برای کاربردهای فوق پهن باند - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بررسی تسهیم تقسیم طول موج متراکم و نسل بعدی اینترنت نوری

ترجمه مقاله بررسی تسهیم تقسیم طول موج متراکم و نسل بعدی اینترنت نوری

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله طرح کاهش توام PAPR و رمزنگاری لایه فیزیکی مبتنی بر کدهای قطبی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طرح کاهش توام PAPR و رمزنگاری لایه فیزیکی مبتنی بر کدهای قطبی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله سیستم های رادیویی ثابت: تجهیزات نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه

ترجمه مقاله سیستم های رادیویی ثابت: تجهیزات نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تحلیل عملکرد سیستم های نوری فضای آزاد موازی چند هاپی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل عملکرد سیستم های نوری فضای آزاد موازی چند هاپی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ویژگیها و نیازمندیهای سیستم های ارتباطی موبایل 5G

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ویژگیها و نیازمندیهای سیستم های ارتباطی موبایل 5G

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11