مقالات ترجمه شده رشته شبکه های مخابراتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شبکه های مخابراتی
ترجمه مقاله تحلیل تداخل و احتمال قطع برای دریافت MIMO عظیم با پیش کدینگ MF - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل تداخل و احتمال قطع برای دریافت MIMO عظیم با پیش کدینگ MF - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله الگوریتم‌های گسترش توسعه یافته برای پوشش بهبود یافته - نشریه IEEE

ترجمه مقاله الگوریتم‌های گسترش توسعه یافته برای پوشش بهبود یافته - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله مروری بر چارچوب‌های امنیتی در شبکه‌های حسگر بیسیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر چارچوب‌های امنیتی در شبکه‌های حسگر بیسیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله احراز هویت امن و مدیریت کلید در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله احراز هویت امن و مدیریت کلید در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله رادیو شناختگر و ارتباطات بی سیم قدرت مغزی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله رادیو شناختگر و ارتباطات بی سیم قدرت مغزی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 63
دانلود ترجمه مقاله مشخصات RF ترانزیستور CMOS

دانلود ترجمه مقاله مشخصات RF ترانزیستور CMOS

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9