مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کشاورزی
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی با مدل PSO-RBF - مجله Scientific

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی با مدل PSO-RBF - مجله Scientific

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله مقدار آب مجازی محصولات غلات در چین - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله مقدار آب مجازی محصولات غلات در چین - مجله وایلی

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله بررسی عملکرد تکامل و جذب املاح تار کشنده در گیاهان - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله بررسی عملکرد تکامل و جذب املاح تار کشنده در گیاهان - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله بررسی تغییرات جمعیت و پراکنش فضایی بالشتک مر کبات

دانلود ترجمه مقاله بررسی تغییرات جمعیت و پراکنش فضایی بالشتک مر کبات

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 11