دانلود ترجمه مقاله بررسی عملکرد تکامل و جذب املاح تار کشنده در گیاهان - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله بررسی عملکرد تکامل و جذب املاح تار کشنده در گیاهان - مجله Ncbi
قیمت خرید این محصول
۱۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی عملکرد تار کشنده در گیاهان : تکامل تار کشنده و جذب املاح
عنوان انگلیسی
Through form to function: root hair development and nutrient uptake
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2000
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3040
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، علوم گیاهی و علوم خاک
دانشگاه
گروه بیولوژی، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
رشد و نمو تار کشنده
تعیین سرنوشت سلول
شروع راه اندازی تار کشنده
رشد رأسی
ریشه  مو و جذب املاح
جذب فسفر
جذب نیتروژن
پیش بینی برای آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Cell fate specification Although it has been known for decades that only some root epidermal cells are destined to develop hairs (trichoblasts)2 , the past few years have seen an explosion of information about how this occurs. The decision to become a trichoblast or not happens early in development. From the time of their formation in the meristematic zone, trichoblasts can be distinguished from atrichoblasts by differences in their cytoplasmic structure (e.g. reduced vacuolation)3 . Two basic schemes describe root-hair-fate specification (Fig. 1). In plants, such as Phleum and Hydrocharis, trichoblasts form from an asymmetrical division of a protodermal cell. A second theme of development is seen in Arabidopsis. In this plant, trichoblasts form from epidermal cells overlying the junction of two cortical cells. This patterning leads to files of trichoblasts interspersed with files of atrichoblasts4 (Fig. 1), and suggests intricate cell-to-cell communication soon after formation in the meristem. The cortical cells might relay positional information to the overlying epidermal cells to lay down these precise patterns of cell fate. Recent evidence suggests genes, such as TRANSPARENT TESTA GLABRA (TTG) and GLABRA2 (GL2), are also involved in fate specification in the shoot epidermis, and are negative transcriptional regulators of root hair formation5–7. Conversely the myb-like transcription factor encoded by the CAPRICE gene is thought to be a negative regulator of non-hair fate8 .
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
تعیین سرنوشت سلول
هرچند برای چند دهه ما میدانستیم فقط تعدادی سلول ریشه ای برای رشد مویی تعیین میشوند(تریکوبلاست ها)در طی یکسال گذشته ما انفجار اطلاعات را درباره ی چگونه رخ دادن ان مشاهده کردیم تصمیم برای تریکوبلاست شدن یا عدم ان در طی تکامل.
از منشا شکل گیری ان ها در ناحیه ی مریستمی,تریکو بلاست میتواند با تفاوت هایی که در ساختار سیتو پلاسمی اش (کم کردن تشکیل حفره)از آتریکوبلاست متمایز شود.دو طرح اساسی برای شرح تعیین سرنوشت تار کشنده وجود دارد.در گیاهانی مثل Phleum و Hydrocharis ازنقسیمات نامتقارن سلول های پروتودرمی شکل تریکوبلاست تشکیل میشود.نوع دوم از رشد و نمو در ارابیدوپسیس دیده میشود.در این گیاهان شکل تریکوبلاست از انشعاب پوشش سلول های اپیدرمی دو سلول غشایی ایجاد میشود.این الگو دسته ی تریکوبلاست ها را از اتریکوبلاست ها جدا می کند و پیشنهاد پیچیده ی ارتباط نزدیک سلول به سلول بعد از شکل گیری در مریستم را میدهد.الگوی معینی برای تعیین سرنوشت وابسته به موقعیت سلول های اپیدرمی برای توانایی پوشاندن برای سطح سلول های غشایی وجود دارد.مدارک اخیر نقش ژن هایی مثل TRANSPARENT TESTA GLABRA (TTG) و GLABRA2 (GL2)را در تعیین سرنوشت سلول های اپیدرم ساقه و همچنین همانند سازی مثبت برای تنظیم شکل تار کشنده نشان میدهد.برعکس فاکتور همانند سازی myb توسط ژن caprice کد گذاری میشود که گمان میرود تنظیم مثبتی در سرنوشت شکل غیر مویی دارد.
موتان ها شکل گیری تار کشنده را متوقف میکنند یا اینکه به تولید تار های کشنده نابجا منجر میشود.همچنین ممکن است مکانیسم وابسته به هورمون (اتیلن و اکسین) سرنوشت سلول را معین کند.به طور مثال در موتان ctr-1 در ارابیدوبسیس همه ی سلول های اپیدرمی ریشه تار کشنده ایجاد میکنند. ctr-1یک پروتیین کیناز از خانواده ی بزرگ Rafرا که در انتقال سیگنال اتیلن نقش دارد,مشابه نقش توقف سنتز اتیلن در تغییر دادن شکل گیری تریکوبلاست و rhd6 در تغییر دادن رشد و نمو تار کشنده که این دسته هم میتواند با ازاد شدن اتیلن یا اکسین نسخه برداری تار کشنده را بوسیله سنتز اتیلن بکار اندازد.چگونگی عمل این هورمون ها بدرستی شناخته شده نیست.این درست مانند ان است که هورمون ها مستقل عمل کنند یا بعد از TTG یا GL2 (Ref. 12),شاید تثبیت سرنوشت سلول چس از ان مشخص شده باشد.کارهای اخیر نشان میدهد که تریکوبلاست و آتریکوبلاست ممکن است حساسیت هورمونی متفاوتی داشته باشد.پیش بینی میشود که شناسایی عنصر سیگنالینگ مثل ctr-1کیناز به توصیف مجموعه ی قابل توجهی از جهش تکامل تار کشنده میپردازد,با تلاشهای بسیاری از گروه های تحقیقاتی ما تنها اغاز روند پردازش تنظیم ملکولی جایگاه برای سرنوشت مخصوص تریکوبلاست و شکل تار کشنده معین شد.

بدون دیدگاه