دانلود ترجمه مقاله بررسی تغییرات جمعیت و پراکنش فضایی بالشتک مر کبات

دانلود ترجمه مقاله بررسی تغییرات جمعیت و پراکنش فضایی بالشتک مر کبات
قیمت خرید این محصول
۱۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی تغییرات جمعیت و پراکنش فضایی بالشتک مر کبات در شمال کشور
عنوان انگلیسی
Assessing changes in Population and spatial distribution of Pulvinaria aurantii cockerel in North Country
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
word
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3024
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
گیاه پزشکی و حشره شناسی
کلمات کلیدی
بالشتک مرکبات، تغییرات جمعیت، پراکنش فضایی، شمال کشور
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تعیین الگوی توزیع فضایی
۱- روش رگرسیونی تیلور
۲- شاخص موریسیتا
۳- شاخص پراکندگی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Pulvinaria aurantii is one of the most important pests of citrus trees in the north country. Changes in population and spatial distribution of citrus pulvinaria aurantii, with using the counting method in spring and summer in the north country was conducted in 2013. The most common methods of sampling this pest is counting. Activity of this pest continue in the second half of may until early october. The highest average population in nymphs age equal to 2.697 has been observed. To determine the spatial distribution of the indexes Taylor index, Murysta index and index of dispersion is used. Often in pest the observed cumulative distribution in nymphs, it accumulation gradually reduced. But the configuration of the cumulative pest dispersion have been preserved in most indicators related to population, not all of them. In indicators mentioned evaluation test were done, and most important cases significant indicator is calculated. The results of this study can be used to manage populations of pulvinaria aurantii.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii یکی از مهمترین آفات درختان مرکبات در شمال کشور است.
به منظور بررسی تغییرات جمعیت و پراکنش فضای بالشتک مرکبات با استفاده از روش شمارش در بهار وتابستان سال 1392 در شمال کشور انجام شد. متداول ترین روش های نمونه گیری از این آفت شمارش آنهاست. فعالیت این آفت ازنیمه دوم اردیبهشت تا اوایل آبان ماه ادامه دارد. بالاترین میانگین جمعیت در نمف سن یک برابر با 697/2 مشاهده شده است. برای تعیین الگوی توزیع فضایی از شاخصهای تیلور، شاخص موریستا ،شاخص پراکندگی استفاده شده است.اکثرا" درآفت توزیع تجمعی مشاهده شده.درنمف ها رفته رفته این تجمع کاهش می یابد. اما شاکله تجمعی پراکنش آفت در اغلب شاخص های مربوط به جمعیت نه همه آنها حفظ شده است.در شاخص های یاد شده ارزیابی آزمون انجام شد و دربیشتر موارد تایید کننده معنی دار بودن شاخص محاسبه شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق را می توان به منظورمدیریت جمعیت بالشتک مرکبات مورداستفاده قرار گیرد.

بدون دیدگاه