مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک
دانلود ترجمه مقاله بررسی روش نظارت بر سیستم کلاچ در گیربکس اتوماتیک - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی روش نظارت بر سیستم کلاچ در گیربکس اتوماتیک - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی و کنترل کلاچ الکتروهیدرولیک - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی و کنترل کلاچ الکتروهیدرولیک - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله نظارت بر پروسه های ساخت دقیق با انتشار آکوستیک - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نظارت بر پروسه های ساخت دقیق با انتشار آکوستیک - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله کنترل فازی دو فرمان CSTR غیر خطی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترل فازی دو فرمان CSTR غیر خطی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله بررسی پیاده سازی و اجرای المان محدود مدل پلاستیسیته

دانلود ترجمه مقاله بررسی پیاده سازی و اجرای المان محدود مدل پلاستیسیته

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله کاربرد روش مش آزاد در مسائل الاستوپلاستیک

دانلود ترجمه مقاله کاربرد روش مش آزاد در مسائل الاستوپلاستیک

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11