مقالات ترجمه شده رشته مدیریت آموزشی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت آموزشی
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده تفکر استراتژیک در کودکان پیش دبستانی - نشریه PLOS

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده تفکر استراتژیک در کودکان پیش دبستانی - نشریه PLOS

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله نقش کشور های مشترک المنافع در آموزش عالی

ترجمه مقاله نقش کشور های مشترک المنافع در آموزش عالی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله نیازهای آموزشی خاص و ارزیابی آن ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نیازهای آموزشی خاص و ارزیابی آن ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مبانی معرفت شناسی تحولات نظری در مدیریت آموزشی - نشریه Sage

ترجمه مقاله مبانی معرفت شناسی تحولات نظری در مدیریت آموزشی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پیشگوهای عملکرد دریک برنامه حسابداری تحصیلات تکمیلی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پیشگوهای عملکرد دریک برنامه حسابداری تحصیلات تکمیلی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله انجمن تمرین تدریس در محل کار - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله انجمن تمرین تدریس در محل کار - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مفاهیم کاربردی رسمی و غیر رسمی آموزش

ترجمه مقاله مفاهیم کاربردی رسمی و غیر رسمی آموزش

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ایجاد ارتباط بهتر بین حسابداران در سطح ورودی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایجاد ارتباط بهتر بین حسابداران در سطح ورودی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله روش های تدریس در آموزش ابتدایی از دیدگاه معلم

ترجمه مقاله روش های تدریس در آموزش ابتدایی از دیدگاه معلم

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله اصول راهنمایی و نظارت آموزشی - نشریه Macrothink

ترجمه مقاله اصول راهنمایی و نظارت آموزشی - نشریه Macrothink

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله نقش نظارت آموزشی مدیران در بهبود کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی شهری

ترجمه مقاله نقش نظارت آموزشی مدیران در بهبود کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی شهری

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ارزیابی چالش های ظرفیتی که موثر بر بازدهی معلم

ترجمه مقاله ارزیابی چالش های ظرفیتی که موثر بر بازدهی معلم

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله تغییر الگو در مدیریت عمومی

ترجمه مقاله تغییر الگو در مدیریت عمومی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16