ترجمه مقاله دیدگاه دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرایند تدریس علوم و فناوری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دیدگاه دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرایند تدریس علوم و فناوری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
دیدگاه های دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرایند تدریس علوم و فناوری
عنوان انگلیسی
Views of Elementary Education Students Related To Science and Technology Teaching Process
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6422
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت آموزشی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مجله
WCLTA
دانشگاه
دانشکده آموزش، گروه علوم آموزش، دانشگاه Mehmet Akif Ersoy، ترکیه
کلمات کلیدی
آموزش علوم و فناوری، دیدگاه های دانش آموزان، فرایند تدریس، روش های تدریس
فهرست مطالب
چکیده
1. معرفی
1.1. مسئله تحقیق
2. روش تحقیق
2.1. مدل تحقیق
2.2. شركت كنندگان
2.3. ابزار جمع آوری داده
2.4. تحلیل داده ها
3. نتایج
3.1. روش هایی که دانش آموزان از بین روش های تدریس اجرا شده در درس علوم ترجیح داده اند
3.2. دیدگاه های دانش آموزان از لحاظ پیاده سازی وضعیت مطلوب و روش ها در کلاس علوم
3.3. دیدگاه های دانش آموزان نسبت به روش آزمایشگاهی بکار گرفته شده در کلاس علوم
3.4. دیدگاه های دانش آموزان در مورد فعالیت های فردی یا گروهی در درس علوم
3.5. دیدگاه های دانش آموزان در مورد موضوعات مورد علاقه در درس علوم
4. نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this study, it was aimed to determine the views of elementary education students related to the science and technology teaching process. The research was carried out with totally 182 students studying at 3 elementary education schools providing training for students in a province in Turkey. In this research in which has survey model descriptive qualities, views of students were collected through a semi-structured form including 4 questions. The first two questions of the interview form were for teaching method, technique and strategies the students like and prefer, the third question was for the experiments conducted during the process, and the fourth question was for the individual and/or group works. The data obtained from the student views were coded, and their descriptive statistics such as percentage and frequency were calculated. According to the research result, it was determined that the elementary education students enjoyed mostly of the method and techniques performed within the scope of science lesson as experimentation, teaching through Vitamin Program (Turkish e-teaching program), presentation, problem solving, taking the subject notes to a notebook and lecture method. The most common of the method, technique and strategies the students want to be actualized during the science teaching process were experimentation, technology-aided teaching, activities out of classroom (in nature) and more joyful methods and techniques according to the order of participation. Furthermore, most of the students shared the troubles they feel from not experimenting, as they required. Whereas most of the students mentioned that they preferred working in groups during the activities and experimentations they carried out within the scope of science lesson, there were also the ones who mentioned that they preferred working individually or in groups.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله، مشخص کردن دیدگاه های دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرایند تدریس علم و فن آوری هدف گذاری شد. این پژوهش توسط مجموعاً 182 دانش آموز در حال تحصیل در 3 مدرسه آموزش ابتدایی ارائه دهنده آموزش برای دانش آموزان در استانی در ترکیه انجام شد. در این تحقیق، که دارای خصوصیات توصیفی مدل بررسی است، دیدگاه های دانش آموزان از طریق یک فرم نیمه ساختاری شامل 4 سوال گرد آوری شد. سوالات اول و دوم فرم مصاحبه، مربوط به روش، تکنیک و استراتژی های تدریسی که دانش آموزان دوست دارند و ترجیح می دهند بود، سوال سوم مربوط بود به آزمایش های انجام شده در طول فرایند، و سؤال چهارم مربوط به کارهای فردی و / یا گروهی بود. داده های به دست آمده از دیدگاه های دانش آموزی، کدگذاری و آمارهای توصیفی آنها از قبیل درصد و فراوانی محاسبه شد. بر طبق نتیجه پژوهش، مشخص شد که دانش آموزان آموزش ابتدایی غالباً از روش ها و تکنیک های اجرا شده درون قلمرو درس علوم مانند آزمایش، تدریس از طریق برنامه ویتامین (برنامه آموزش الکترونیکی ترکی)، ارائه، حل مسئله، یادداشت برداری موضوعی داخل یک دفترچه یادداشت و روش سخنرانی لذت برده اند. معمول ترین روش ها، تکنیک ها و استراتژی هایی که دانش آموزان می خواستند در طول فرآیند تدریس علوم بکار گرفته شود، عبارت بودند از آزمایش، تدریس بهره گرفته از فن آوری، فعالیت های بیرون از کلاس درس (در طبیعت) و روش ها و تکنیک های با نشاط تر بر طبق امر مشارکت. علاوه بر این، اغلب دانش آموزان مسائلی را که از طریق هیچ آزمایشی فهمیده نمی شوند، به اشتراک گذاشته اند، زمانی که این مسائل مورد نیازند. در حالی که اغلب دانش آموزان ذکر کرده اند که ترجیح داده اند در گروه هایی در طول فعالیت ها و آزمایشاتی که آنها در قلمرو درس علوم انجام داده اند، کار کنند، همچنین کسانی بودند که ذکر کردند که کار کردن را بصورت انفرادی و یا در گروه ها ترجیح داده اند.

بدون دیدگاه