تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نقش نظارت آموزشی مدیران در بهبود کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی شهری

عنوان فارسی: نقش نظارت آموزشی مدیران در بهبود کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی شهری آموزش و پرورش منطقه 5 تبریز
عنوان انگلیسی: The role of the managers’ educational supervision and guidance in improving of the quality of education in urban primary schools of Tabriz educational area 5
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2015 نشریه : Dujournals
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6235 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.96Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت آموزشی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مجله: علوم انسانی و اجتماعی - Humanities and Social Sciences
دانشگاه: گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران
کلمات کلیدی: نظارت و راهنمايي آموزشی، نظارت آموزشی، بهبود کیفیت تدریس، روش تدریس، روش‌های ارزیابی، استفاده از تجهیزات کمک آموزشي
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

خلاصه

مقدمه

اهداف پژوهش

هدف کلي

اهداف منحصر به فرد

سوالات پژوهش

روش شناسي

جمعیت

اندازه‌ي نمونه و روش نمونه‌گیري

ابزار اندازه‌گیری و جمع‌آوری داده‌ها

تحلیل داده‌ها

سوال اول

سوال دوم

سوال سوم

سوال چهارم

نتیجه

بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The study was aimed to determine the role of the managers’ educational supervision in improving the quality of education in urban primary schools of Tabriz educational area 5. Regarding to the existing situation of the supervision and teachers’ educational guidance and its role in educational qualification, the current study was descriptive-survey research and also regarding to the purposes of the study it was practical research. The statistical population of this study included the primary school teachers of Tabriz educational area 5. According to Morgan table and by proportional accidental classified sampling 62 women and 63 men were chosen by multiphase cluster sampling method out of the mentioned population. The instrument of this study was a researcher-made questionnaire measuring the teachers’ views about teachers’ methods in supervision and educational guidance and quality of education. Pearson correlation and regression analysis were used as descriptive and inferential statistical methods for analysis of the data. The findings of the current study indicated that educational supervision and guidance was effective in improving the education quality, teaching methods, assessment methods and using teaching aid equipments in the urban primary schools of Tabriz educational area 5.

نمونه متن ترجمه

خلاصه

مطالعه به منظور تعیین نقش نظارت مدیران آموزشی در بهبود کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی شهری آموزش و پرورش منطقه 5 تبریز بود. با توجه به وضع موجود نظارت و راهنمايي معلمان آموزشی و نقش آن در صلاحیت آموزشی انجام شد، مطالعه‌ي حاضر تحقیق توصیفی - پیمایشی بود و همچنین با توجه به اهداف پژوهش تحقیق عملی بود. جامعه‌ي آماری این پژوهش شامل معلمان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 5 تبریز شد. با توجه به جدول مورگان و با روش نمونه‌گیری طبقه بندی تصادفی متناسب 62 زن و 63 مرد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌اي از جمعیت ذکر شده انتخاب شده بودند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته‌ي سنجش نظرات در مورد معلمان درباره‌ي روش معلمان در نظارت و راهنمايي آموزشی و کیفیت آموزش بود. همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به عنوان روش‌های آماری توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شدند. یافته‌های مطالعه‌ي حاضر نشان داد که نظارت آموزشی در بهبود کیفیت آموزش، روش‌هاي تدريس، روش‌های ارزیابی آموزش و استفاده از تجهیزات کمک آموزشي در مدارس ابتدایی شهری آموزش و پرورش منطقه تبریز 5 موثر بود.