تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رابطه بین رویکردهای تدریس معلمان ریاضی و وضعیت ریاضی دانش آموزان پایه نهم – نشریه Degruyter

عنوان فارسی: رابطه بین رویکردهای تدریس معلمان ریاضی و وضعیت ریاضی دانش آموزان پایه نهم
عنوان انگلیسی: The Relationship between Mathematics Teachersí Teaching Approaches and 9th Grade Studentsí Mathematics Self
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2016 نشریه : Degruyter
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده
کد محصول : 140 وضعیت ترجمه : انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و pdf
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.85Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مجله: مجله آموزش معلمان برای پایداری - Journal of Teacher Education for Sustainability
دانشگاه: دانشگاه Daugavpils، لتونی
کلمات کلیدی: رویکرد تدریس، تدریس ریاضی، وضعیت ریاضی دانش آموزان، مثبت گرایی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

چارچوب نظری تحقیق

تنوع در رویکردهای تدریس به درک ریاضی

عقاید معلمان درباره تدریس ریاضی و ارتباط آنها با فعالیت در کلاس درس

مرور نظری بر وضعیت ریاضی دانش آموزان

چارچوب روش شناسی و شرکت کنندگان

روش های جمع آوری داده های کمّی

روش های جمع آوری داده های کیفی

شرکت کنندگان تحقیق

یافته ها

تحلیل کمّی رابطه بین خودکفایی، خود باوری و اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه نهم و رویکردهای تدریس معلمان ریاضی

تحلیل کیفی درک دانش آموزان پایه نهم و دیدگاه آنها نسبت به ریاضی، ریاضی دانان و معلمان ریاضی

تحلیل کیفیعقاید معلمین ریاضی لاتیوین پایه هفتم الی نهم درباره تدریس، حرفه خود، و گزارشات شخصی درباره فعالیت های کلاس درسی خود

رابطه بین رویکردهای تدریس معلمان ریاضی و وضعیت ریاضی دانش آموزان پایه نهم-ادغام داده های کیفی و کمّی

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The aim of the study is to investigate the relationship between the teaching approach adopted by mathematics teachers and their 9th grade studentsí mathematical self. The study searched for the answers on three research questions, namely, about 1) the approaches prevailing in mathematics teachersí beliefs about effective teaching and self-reports about their classroom practices, 2) the qualitative and quantitative features of studentsí mathematical self and 3) the relationships between the teaching approaches supported by mathematics teachers, the indicators of their 9th grade studentsí mathematical self, teachersí socio-demographic indicators, and studentsí socio-demographic indicators. The outcomes of the study show that because of the complex structure of the phenomena, it is difficult to classify mathematics teachersí beliefs on teaching and their self-reported practice into theoretically predefined groups though the use of constructivism in a lesson has a more positive influence on studentsí mathematical self than mere support of the constructivist beliefs.

Introduction

In the second decade of the 21st century, education in Latvia as well as in the world starts orienting towards principles of sustainable development. It is a reorientation towards other values, choosing quality instead of quantity, accepting and respecting diversity of people and their views, evaluating not only results, but also the processes during which these results have been achieved. Education is the sphere that is aimed at stimulating an individualís understanding of values and providing necessary knowledge and competencies. Education for sustainable development does not concentrate on providing knowledge, but rather on the search for possible solutions to everyday life situations which should definitely be reflected in curricula and teaching approaches. As education is changing, so is a teacherís and a studentís role in it (UNECE, 2011).

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رویکرد تدریس اتخاذ شده از سوی معلمان ریاضی و وضعیت ریاضی دانش آموزان پایه نهم آنها می باشد. این مطالعه به جستجوی جواب سه پرسش تحقیق پرداخت. 1) رویکردهای رایج در نظر معلمان ریاضی درباره تدریس موثر و گزارشات شخصی درباره فعالیت های کلاس درسی خود، 2) ویژگی های کیفی و کمّی دانش آموزان و وضعیت ریاضی و 3) روابط بین رویکردهای تدریس مورد پشتیبانی معلمان ریاضی، وضعیت درس ریاضی دانش آموزان پایه نهم خود، شاخص های اجتماعی-جمعیت شناختی معلمان و شاخص های اجتماعی-جمعیت شناختی دانش آموزان.پیامدهای مطالعه نشان می دهد که به خاطر ساختار پیچیده این پدیده ها، به دشوار می توان نظرات معلمان ریاضی را درباره تدریس و فعالیت خود گزارشی آنها را درباره گروه های نظری از قبل تعریف شده دسته بندی نمود، هر چند کاربرد ساختاربندی در یک درس دارای تاثیر مثبت تری بر وضعیت ریاضی دانش آموزان نسبت به پشتیبانی از عقاید ساختار بندی می باشد.

مقدمه

در دهه دوم قرن 21، آموزش در لاتیوا و نیز در جهان شروع به جهت گیری نسبت به اصول توسعه پایدار نمود. این جهت گیری مجدد نسبت به ارزش های دیگر، انتخاب کیفیت به جای کمّیت، پذیرش و احترام به تنوع در بین مردم و نظرات آنها، ارزیابی نتایج و نیز فرایندها در طی دستیابی به این نتایج به دست آمده است. آموزش عرصه ای است که هدف آن ایجاد انگیزه در درک فردی ارزش ها و فراهم سازی دانش و صلاحیت لازم می باشد. آموزش در جهت توسعه پایدار بر فراهم سازی دانش متمرکز نیست بلکه به جستجوی راه حل های ممکن برای موقعیت های روزمره می پردازد که به طور قطعی بازخورد آن در برنامه ها و رویکردهای تدریس می باشد. آموزش در حال تغییر است و لذا نقش معلم و دانش آموز نیز در حال تحول می باشد.