مقالات ترجمه شده رشته شیمی معدنی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی معدنی
ترجمه مقاله پوشش های نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ گرافن بر روی مس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پوشش های نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ گرافن بر روی مس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مکانیزم پیری سوخت های جامد کامپوزیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مکانیزم پیری سوخت های جامد کامپوزیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1979
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات اکسید روی و فعالیت ضد میکروبی آن ها

ترجمه مقاله سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات اکسید روی و فعالیت ضد میکروبی آن ها

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله تکنیک های کارآمد برای حذف فلزات سنگین سمی از محیط آبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تکنیک های کارآمد برای حذف فلزات سنگین سمی از محیط آبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 46
ترجمه مقاله تاثیر دمای مرحله اول بر سنتز هیدروترمال لیتیم آهن فسفات گل گونه

ترجمه مقاله تاثیر دمای مرحله اول بر سنتز هیدروترمال لیتیم آهن فسفات گل گونه

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله دینامیک شبکه ای و ساختار الکترونی در Cu2ZnSnSe4 نوع kesterite

ترجمه مقاله دینامیک شبکه ای و ساختار الکترونی در Cu2ZnSnSe4 نوع kesterite

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19