تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مطالعه سیال درگیر و ایزوتوپ پایدار ذخیره طلا – نقره – مس قلعه زری – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مطالعه سیال درگیر و ایزوتوپ پایدار ذخیره طلا - نقره - مس قلعه زری، استان خراسان ایران
عنوان انگلیسی: A stable isotope and fluid inclusion study of the Qaleh-Zari Cu–Au–Ag deposit, Khorasan Province, Iran
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2006 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 166 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.56Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زمین شناسی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی معدنی، سنگ شناسی رسوبی و سنگ شناسی
مجله: مجله علوم زمین آسیایی - Journal of Asian Earth Science
دانشگاه: گروه علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، ایران
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

معرفی

زمین شناسی

3- ساختار

4- آلتراسیون هیدروترمال و کانه زایی

4-1آلتراسیون

4-2 کانی زایی

5- سیالات درگیر

5-1-روش های تحقیق

5-2 پتروگرافی سیالات درگیر

5.3. نمونه های انکلوزیون

5-4 میکروترمومتری

5-4-1 دما همگن شدن(Th)

5-4-2 دمای نهایی ذوب یخ Tm

6-ایزوتوپ های پایدار

7.بحث

7-1 فرایند کانه زایی

7-3 ارزیابی و منشا سیالات

8- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The Qaleh-Zari copper deposit, located in South Khorasan in the Central Lut region of Iran, is a polymetallic vein deposit with major amounts of Cu, Au, Ag and minor amounts of Pb, Zn and Bi. Mineralization occurs in a series of NW–SE trending fault planes and breccia zones in Paleogene andesitic to basaltic volcanic rocks. Argillization, sericitization and propylitization characterize alteration halos bordering mineral veins. The main ore minerals are chalcopyrite, pyrite, galena and sphalerite, with quartz, calcite and minor chlorite as the main gangue phases. Microthermometric measurements of fluid inclusions in cogenetic quartz indicate homogenization temperatures between 160 and 300 8C and salinities from 1 to 4 wt% NaCl equiv. Boiling occurred in the mineralising fluids at 160–1000 m below the paleo-water table at pressures of approximately 15K80 bar at various stages in the formation of the ore body. The wide range of pressures and temperatures reflects the multi-stage nature of the mineralization at Qaleh-Zari. The d18O values in quartz (relative to SMOW) and d34S values in chalcopyrite and galena (relative to CDT) range from 6.5 to 7.5‰ and 0.0–1.5‰ (mean: 7.0‰), respectively. At 300 8C, calculated fluid d18O values are close to 0‰. These data suggest a magmatic origin for sulfur and a surficial origin for the mineralizing fluid. Mineralization at Qaleh-Zari is interpreted as epithermal and low-sulfidation in style and was probably related to a deep-seated magmatic system. Ore deposition was the result of boiling, cooling and pressure reduction.

نمونه متن ترجمه

چکیده

ذخیره مس قلعه ذری در جنوب خراسان واقع در ناحیه لوت مرکزی ایران, یک ذخیره رگه ای پلی متالیک با مقادیر عمده ای از Cu-Au-Ag ومقدیر کمی Pb,Zn,Bi است. کانه زایی در یکسری صفحات گسلی با روند NW-SE و زون های برشی واقع در سنگهای ولکانیکی آندزیتی و بازالتی اتفاق افتاده است. هاله های دگرسانی آرژیلیتی,سریسیتی و پروپیلیتی رگه های کانه دار را در برگرفته اند.کانه های اصلی کالکوپیریت,پیریت,گالن,اسفالریت با کوارتز,کلسیت و کلریت کم که به عنوان فاز گانگ است.

اندازه گیرهای میکروترمومتریک سیالات درگیر در کوارتز هم منشا, دماهای همگن شدن رابین 160-300 درجه سانتیگراد نشان می دهد و درجه شوری 1-4Na-Clاست.

رنج گسترده دما و فشار کانه زایی چند مرحله ای را در قلعه زری منعکس میکند.مقادیر 18Oσ در کوارتز (نسبت به SMOW) و مقادیر 34Sσ در کالکوپیریت و گالن (نسبت به CDT) به ترتیب رنجی از 6.5 تا 7.5 درصد و 0-1.5 درصد دارند. در 300 درجه سانتیگراد محاسبه مقادیر 18Oσ نزدیک به صفر است. این داده ها یک منشا ماگمایی برای سولفید و یک منشا سطحی برای سیالات کانه ساز پیشنهاد میکند. کانه زایی قلعه زری بصورت اپی ترمال و کم سولفید و احتمالا در ارتباط با سیستم ماگمایی deep-seated است. کانه زایی در نتیجه جوشش, سرد شدن و تقلیل فشار بوده است.