تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر دمای مرحله اول بر سنتز هیدروترمال لیتیم آهن فسفات گل گونه

عنوان فارسی: تاثیر دمای مرحله اول بر سنتز هیدروترمال لیتیم آهن فسفات گل گونه
عنوان انگلیسی: Effect of First-Stage Temperature on the Hydrothermal Synthesis of Flower-Like Lithium Iron Phosphate
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2013 نشریه : Abechem
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7706 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.47Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی کاربردی و شیمی معدنی
مجله: الکتروشیمی تحلیلی و بیوگرافی - Analytical & Bioanalytical Electrochemistry
دانشگاه: گروه شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
کلمات کلیدی: فسفات آهن لیتیم (LiFePO4)، سنتز هیدروترمال، پلی اتیلن گلیکول، مورفولوژی گل مانند
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- روش آزمایش

2-1- سنتز نمونه های Li FePO4 گل گونه

2-2- آماده سازی الکترود Li FePO4

2-3- روش های توصیف خواص

3- نتایج و بحث

4- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

A controllable synthesis of flower-like lithium iron phosphate LiFePO4 (LFP) was obtained via a two-stage heating during hydrothermal process. In the first stage, the temperature was held at 105 °C (LFP1), 120 °C (LFP2), 150 °C (LFP3) and 190 °C (LFP4) for 5 h. In the final stage, the temperature was held constant at 400 °C under H2/N2 atmosphere for 4 h. To increase the electrochemical reversibility and electronic conductivity, LFP is treated with polyethylene glycol (PEG) as the templating agent and carbon sources for the as-prepared materials. This is to obtain a modified LFP cathode with optimum electrical contact between the electroactive materials and the carbon-filled electrode matrix which is found to be effective in terms of raising the electrochemical performance of the Li-ion batteries. Results show that as the first-stage temperature increased, the corresponding electrochemical performance of the resulting sample has been increased up to a temperature of 150 °C. Galvanostatic charge-discharge test indicates that flower-like LiFePO4/C composite, LFP3, exhibits initial discharge capacity of 118 mAh g-1 at 0.1C rates. The performance improvement was attributed to a reduction of the thickness and particle size of the flower-like LiFePO4 particles. Results of X-ray diffraction (XRD) revealed that the structure of the latter represents phase of the ordered olivine structure without any impurities. Cyclic voltammetry indicates that the improvement in redox cycling could be attributed to an increase of the electrochemical active surface area (ECSA) and the related increase in microporosity as evidenced by SEM analysis.

نمونه متن ترجمه

چکیده

طی فرآیند هیدروترمال، یک سنتز قابل کنترل از لیتیم آهن فسفات LiFePO4 (LFP) از طریق حرارت دهی دومرحله ای حاصل شد. در مرحله اول، دما در مقادیر °C105 (LFP1)، °C120 (LFP2)، °C150 (LFP3) و °C190 (LFP4) به مدت 5 ساعت حفظ شد. دما در مرحله نهایی در °C400 تحت جو H2/N2 و به مدت 4 ساعت ثابت بود. به منظور افزایش برگشت پذیری الکتروشیمیایی و رسانایی الکترونیکی، LFP به وسیله پلی اتیلن گلیکول (PEG) به عنوان عامل تنظیم کننده ساختار و منبع کربن برای مواد از پیش آماده شده، عمل آوری شد. این کار برای دستیابی به یک کاتد LFP اصلاح شده با تماس الکتریکی بهینه بین مواد فعال الکتریکی و ماتریس الکترود پرشده با کربن، انجام گرفت. مشخص شد که ماتریس الکترود پرشده با کربن در افزایش راندمان الکتروشیمایی باتری های Li-ion اثربخش است. نتایج نشان می دهد که با افزایش دمای مرحله اول تا °C150، راندمان الکتروشیمایی متناظر برای نمونه افزایش یافته است. آزمایش شارژ و تخلیه گالوانواستاتیکی حاکی از آن است که ترکیب گل گونه LiFePO4/C یعنی LFP3 ظرفیت تخلیه ابتدایی mAh.g-1 118 در نرخ های C1/0 را از خود نشان می دهد. بهبود راندمان به کاهش ضخامت و ابعاد ذرات LiFePO4 گل گونه نسبت داده شد. نتایج انکسار اشعه ایکس (XRD) مشخص کرد که ساختار مورد اخیر، فاز ساختار منظم اولیوین را نشان می دهد که عاری از هرگونه ناخالصی است. ولتامتری چرخه ای نشان می دهد که بهبود در چرخه اکسایش-کاهش را می توان به افزایش در سطح فعال الکتروشیمیایی (ECSA) و افزایش مرتبط در ریزتخلخل مشاهده شده از تحلیل SEM نسبت داد.