مقالات ترجمه شده رشته سازه

لیست مقالات ترجمه شده رشته سازه
ترجمه مقاله رفتار پی های نواری در شیب شنی تقویت شده و تقویت نشده - نشریه ASCE

ترجمه مقاله رفتار پی های نواری در شیب شنی تقویت شده و تقویت نشده - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی تحلیلی بر روی رفتار پیوند رابط CFRP-فولاد ضد زنگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی تحلیلی بر روی رفتار پیوند رابط CFRP-فولاد ضد زنگ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله روش جدید آنالیز خرابی پیشرونده قاب های فولادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش جدید آنالیز خرابی پیشرونده قاب های فولادی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله تحقیق تحلیلی رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده معکوس - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تحقیق تحلیلی رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده معکوس - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تحلیل عناصر محدود تیر بتنی با آلیاژ حافظه دار تحت خمش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل عناصر محدود تیر بتنی با آلیاژ حافظه دار تحت خمش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تاثیر خرده لاستیک بهینه بر پارامترهای مقاومت برشی ماسه - نشریه ASCE

ترجمه مقاله تاثیر خرده لاستیک بهینه بر پارامترهای مقاومت برشی ماسه - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23