تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده آمار

دانلود مقالات ترجمه شده آمار
در این صفحه لیست مقالات انگلیسی جدید رشته آمار (Statistics) همراه با ترجمه فارسی موجود میباشد که میتوانید مقالات انگلیسی PDF را به صورت رایگان دانلود نموده و در صورت تمایل ترجمه آماده آن را نیز با فرمت ورد و تایپ شده خریداری کرده و بلافاصله دانلود کنید.

همچنین میتوانید از صفحات زیر نیز دیدن فرمایید:

جدیدترین مقالات انگلیسی آمار (بدون ترجمه)

جستجوی مقالات ترجمه شده رشته ریاضی و آمار

مقالات ترجمه شده رایگان آمار

درخواست مقاله انگلیسی جدید

لیست مقالات ترجمه شده آمار :

مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 43,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 40
صفحات فارسی : 66
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 9