تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تأثیر متغیرهای اجتماعی – جمعیت شناختی بر رضایت مشتری در بانکداری اختصاصی – نشریه امرالد

عنوان فارسی: تأثیر متغیرهای اجتماعی- جمعیت شناختی بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری اختصاصی
عنوان انگلیسی: The influence of socio-demographic variables on customer satisfaction and loyalty in the private banking industry
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 24 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27
سال انتشار : 2013 نشریه : امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5031 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 675.48Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی، مدیریت و آمار
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد پول و بانکداری، اقتصاد پول و بانکداری و آمار اقتصادی و اجتماعی
مجله: مجله بین المللی بازاریابی بانک (International Journal of Bank Marketing)
دانشگاه: اقتصاد، دانشگاه پادربورن، آلمان
کلمات کلیدی: بانکداری اختصاصی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، حداقل مربعات جزئی (PLS)، متغیرهای اجتماعی- جمعیت شناختی، ANOVA
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.مرور ادبیات

3.مدل و فرضیات

1.3 ارزش سرویس، رضایت مشتری و وفاداری مشتری

2.3. تأثیر متغیرهای اجتماعی- جمعیت شناختی

4. داده ها و متدولوژی

1.4 مدل های اندازه گیری

2.4 جمع آوری داده ها

3.4 آمار توصیفی

5. نتایج

1.5 مدل اندازه گیری

2.5. مدل ساختاری

3.5 بررسی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده

4.5 بررسی اثر تعدیلی

6. بحث

1.6 نتایج مدیریتی

2.6 نتایج برای پژوهش های آتی

7. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract Purpose – In this paper the authors aim to study the impact of customer demographics on service value, customer satisfaction, and customer loyalty in the private banking industry, i.e. a high-involvement context. Design/methodology/approach – The authors estimate a structural equation model with the help of partial least squares (PLS). In order to examine the influence of socio-demographic variables, they conduct an analysis of variance (ANOVA) to test for differences in the means of the constructs. Furthermore, they conduct an analysis of mediation to test for an indirect influence of service value on customer loyalty. Findings – The authors find that customer satisfaction has a strong positive impact on customer loyalty. However, service value has no significant direct effect on customer loyalty; the impact of service value on customer loyalty is completely mediated by customer satisfaction. With regards to customer demographics, the authors find significant differences in mean scores as to employment status, type of private banking service provider, and size of liquid assets. Research limitations/implications – Further research should analyse potential moderating effects of different customer-related variables. A replication study should be conducted in order to underline the authors’ findings. Practical implications – The authors find significant differences for customer satisfaction and customer loyalty ratings as to employment status and size of liquid assets. Hence, managers should focus on high net worth and ultra high net worth individuals as these segments show higher satisfaction and loyalty ratings. Furthermore, customers should be segmented as to employment status in addition to size of liquid assets. Originality/value – The authors conduct their analysis in a high-involvement setting. Using a unique sample of 286 questionnaires of private banking customers, they find direct effects of sociodemographic variables on service value, customer satisfaction, and customer loyalty. Thus, the authors’ findings have important implications for managers in the private banking industry and marketing researchers alike.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف- در این مقاله هدف نویسندگان بررسی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی مشتری بر ارزش سرویس، رضایت مشتری و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری اختصاصی است یعنی محیطی با درگیری زیاد.

طرح/ متدولوژی/ روش- نویسندگان یک مدل معادلات ساختاری را با کمک روش حداقل مربعات جزئی (PLS) برآورد می کنند. آن ها به منظور بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی- جمعیت شناختی، تحلیل واریانس (ANOVA) را برای بررسی تفاوت میانگین سازه ها انجام می دهند. علاوه بر این، آن ها تحلیل میانجی را برای بررسی تأثیر غیرمستقیم ارزش سرویس بر وفاداری مشتری انجام می دهند.

یافته ها- نویسندگان دریافتند که رضایت مشتری، تأثیر مثبت و بالایی بر وفاداری مشتری دارد. اما ارزش سرویس هیچ تأثیر مستقیم معناداری برای وفاداری مشتری ندارد؛ تأثیر ارزش سرویس بر وفاداری مشتری به طور کامل توسط رضایت مشتری تعدیل شده است. با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی مشتری، نویسندگان تفاوت های معناداری را در نمرات میانگین مربوط به وضعیت استخدام، نوع تأمین کننده خدمات بانکداری اختصاصی و اندازه دارایی های نقد به دست آوردند.

محدودیت ها/ نتایج تحقیق- پژوهش های دیگر باید آثار تعدیل کننده بالقوه متغیرهای مختلف مرتبط با مشتری را تحلیل کنند. به منظور تأکید بر یافته های نویسندگان باید یک مطالعه تکرار انجام شود.

محدودیت های عملی- نویسندگان تفاوت معناداری برای نمره رضایت و وفاداری مشتری در مورد وضعیت استخدام و اندازه دارایی های نقد به دست آوردند. بنابراین مدیران باید بر افراد با ثروت خالص بالا و بسیار بالا تمرکز کنند زیرا این بخش ها رتبه رضایت و وفاداری بیشتری را نشان می دهند. علاوه بر این، مشتریان باید علاوه بر اندازه دارایی نقد از نظر وضعیت استخدام نیز بخش بندی شوند.

اصالت/ ارزش- نویسندگان، تحلیل خود را در یک محیط با درگیری زیاد انجام دادند. آن ها با استفاده از یک نمونه منحصر به فرد 286 پرسشنامه از مشتریان بانکداری اختصاصی، آثار مستقیم متغیرهای اجتماعی- جمعیت شناختی را بر ارزش سرویس، رضایت مشتری و وفاداری مشتری به دست آوردند. بنابراین، یافته های نویسندگان نتایج مهمی برای مدیران در صنعت بانکداری اختصاصی و به همین ترتیب برای پژوهشگران بازاریابی در بر دارد.