تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فرایندهای پواسون با نرخ فازی

عنوان فارسی: فرایندهای پواسون با نرخ فازی
عنوان انگلیسی: POISSON PROCESSES WITH FUZZY RATE
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2009 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 4883
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.30Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: آمار
گرایش های مرتبط با این مقاله: آمار ریاضی
دانشگاه: دانشگاه کیپ تاون، آفریقای جنوبی
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. بنیان متغیر فازی تصادفی

3. فرایندهای پواسون فازی تصادفی

1. 3 فرایندهای پواسون احتمالی

2. 3 فرایندهای پواسون ایستای فازی تصادفی

3. 3 فرایندهای پواسون فازی تصادفی وابسته به زمان

4. طرح برآورد پارامتر

طرح برآورد 1

5. طرح شبیه سازی

طرح شبیه سازی فازی 1

طرح شبیه سازی 2

طرح شبیه سازی 3:

6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT Poisson processes, particularly the time-dependent extension, play important roles in reliability and risk analysis. It should be fully aware that the Poisson modeling in the current reliability engineering and risk analysis literature is merely an ideology under which the random uncertainty governs the phenomena. In other words, current Poisson Models generate meaningful results if randomness assumptions hold. However, the real world phenomena are often facing the co-existence reality and thus the probabilistic Poisson modeling practices may be very doubtful. In this paper, we define the random fuzzy Poisson process, explore the related average chance distributions, and propose a scheme for the parameter estimation and a simulation scheme as well. It is expecting that a foundational work can be established for Poisson random fuzzy reliability and risk analysis.

نمونه متن ترجمه

چکیده

فرایندهای پواسون، به ویژه توسعه وابسته به زمان، نقش های مهمی در آنالیز ریسک و پایایی و قابلیت اطمینان ایفا می کنند. در این راستا باید کاملا آگاه بود که مدلسازی پواسون در پژوهش آنالیز ریسک و مهندسی قابلیت اطمینان صرفاً یک ایدولوژی برای حاکمیت عدم قطعیت تصادفی بر پدیده ها محسوب می گردد. به عبارت دیگر، مدلهای پواسون فعلی در صورتی نتایج معناداری به ارمغان می آورند که فرضیات تصادفی بودن صدق کند. با این حال، پدیده های دنیای واقعی اغلب با وجود همگام واقعیت مواجه می شوند و از این رو شیوه های مدلسازی پواسون احتمالی بسیار شک برانگیز ظاهر می شوند. دراین مقاله، فرایند پواسون فازی تصادفی را تعریف کرده، توزیع شانس متوسط مربوطه را کشف نموده و طرحی برای برآورد پارامتر و طرح شبیه سازی پیشنهاد می کنیم. انتظار می رود در مورد آنالیز ریسک و قابلیت اطمینان فازی تصادفی پواسون بتوان یک کار بنیادی انجام داد.