مقالات ترجمه شده ارزان مهندسی پلیمر

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی پلیمر
ترجمه مقاله مدل شکست خستگی برای سیستم های سازگار پلیمری - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مدل شکست خستگی برای سیستم های سازگار پلیمری - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مواد پلیمری زیست تجزیه پذیر مبتنی بر نشاسته

ترجمه مقاله مواد پلیمری زیست تجزیه پذیر مبتنی بر نشاسته

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله نانوکامپوزیت ها برای تصفیه آب - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نانوکامپوزیت ها برای تصفیه آب - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله نانوکامپوزیت های پلیمری برای تکمیل چند عاملی منسوجات - نشریه Sage

ترجمه مقاله نانوکامپوزیت های پلیمری برای تکمیل چند عاملی منسوجات - نشریه Sage

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله نمایشگرهای الکتروفورتیک (EPD)

ترجمه مقاله نمایشگرهای الکتروفورتیک (EPD)

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 26