ترجمه مقاله مدل شکست خستگی برای سیستم های سازگار پلیمری - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مدل شکست خستگی برای سیستم های سازگار پلیمری - نشریه هینداوی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل شکست خستگی برای سیستم های سازگار پلیمری
عنوان انگلیسی
Fatigue Failure Model for Polymeric Compliant Systems
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2013
نشریه
هینداوی - Hindawi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F795
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه، مدیریت ساخت و مهندسی مواد مرکب
مجله
علوم پلیمری - Polymer Science
دانشگاه
گروه مهندسی سیستم، دانشگاه لاگوس، آکوا، نیجریه
فهرست مطالب
1-مقدمه
2- مرور منابع
3- مدل پیش بینی شکست خستگی
4آزمون شبیه سازی و آزمایشی
5-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Fatigue analysis and lifetime evaluation are very important in the design of compliant mechanisms to ensure their safety and reliability. Earlier models for the fatigue prediction of compliant mechanisms are centred on repeated and reversed stress cycles. Compliant mechanisms (CMs) are now being applied to situations where the fatigue is caused by random varying stress cycles. It is, therefore, necessary to consider fatigue resulting from random varying stress cycles and damage caused to the compliant material. A continuum damage mechanics (CDM) model is proposed to assess the fatigue life of polymeric compliant mechanisms. The elastic strain energy is computed on the basis of a nearly incompressive hyperelastic constitution. The damage evolution equation is used to develop a mathematical formula that describes the fatigue life as a function of the nominal strain amplitude under cyclic loading. Low density polypropylene (LDP) is used for the fatigue tests conducted under displacement controlled condition with a sine waveform of 10 Hz.The results from the theoretical formula are compared with those from the experiment and fatigue software. The result from the prediction formula shows a strong agreement with the experimental and simulation results.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
تجزیه تحلیل خستگی و ارزیابی طول عمر در طراحی مکانیسم های سازگار برای اطمینان از ایمنی و پایایی اهمیت دارند. مدل های قبلی برای پیش بینی خستگی مکانیسم های سازگار بر  سیکل های  فشار تنش مکرر و  معکوس متمرکز است. مکانیسم های سازگار امروزه در شرایطی استفاده می شوند که در آن خستگی ناشی از سیکل های تنش و فشار متغیر تصادفی است. از این روی لازم است که خستگی ناشی از سیکل های تنش متغیر تصادفی و آسیب ناشی از مواد سازگار در نظر گرفته شود.  مدل مکانیک آسیب محیط پیوسته(CDM) برای ارزیابی  عمر خستگی مکانیسم های سازگار پلیمری پیشنهاد می شود. انرژی  کرنش  الاستیگ بر اساس  ماده  هایپر الاستیگ محاسبه می شود. معادله  تکامل آسیب برای توسعه یک فرمول ریاضی  استفاده  می شود که این فرمول   عمر خستگی را به صورت تابعی از بزرگی کرنش  اسمی( ظاهری) تحت  بارگذاری دوره ای  توصیف می کند. پلی پروپیلن  با چگالی پایین(LDP) برای تست های خستگی انجام شده تحت شرایط کنترل شده جا به جایی با یک  شکل موجی سینوسی 10 هرتز استفاده می شود. نتایج حاصل از فرمول نظری با نتایج حاصل از نرم افزار خستگی و آزمایش مقایسه می شود. نتایج حاصل از فرمول پیش بینی، هم خوانی قوی با نتایج آزمایشی و شبیه سازی دارد.

بدون دیدگاه