ترجمه مقاله ورقه های نانوکامپوزیت پلیمری با فسفر upconversion غیرآلی و افزودنی های نوری الکتریکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ورقه های نانوکامپوزیت پلیمری با فسفر upconversion غیرآلی و افزودنی های نوری الکتریکی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ورقه های نانوکامپوزیت پلیمری با فسفر upconversion غیرآلی و افزودنی های نوری الکتریکی که با ماتریس پرتوی سه گانه هم جریان کمک شده و ته نشست لیزری پالسی مستقیم ایجاد شده است
عنوان انگلیسی
Polymer nano-composite films with inorganic upconversion phosphor and electro-optic additives made by concurrent triple-beam matrix assisted and direct pulsed laser deposition
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2017
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
7.523 در سال 2018
شاخص H_index مجله
113 در سال 2019
شاخص SJR مجله
2.499 در سال 2018
شناسه ISSN مجله
1359-8368
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2018
کد محصول
F1466
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد و پلیمر، نانو فناوری، مهندسی مواد مرکب، کامپوزیت، نانو مواد
مجله
کامپوزیت ها بخش ب - Composites Part B
دانشگاه
گروه فیزیک، دانشگاه دیلارد، نیواورلئان، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
ورقه های پلیمر نانوکامپوزیتی، ته نشست لیزری پالسی، تبخیر لیزر پالسی با کمک ماتریس، فسفر upconversion خاکی نادر، ته نشست لیزر پالسی با هدف چندگانه و پرتوی چندگانه
کلمات کلیدی انگلیسی
Nano-composite polymer films - Pulsed laser deposition - Matrix assisted pulsed laser evaporation - Rare earth upconversion phosphors - Multiple beam multiple target pulsed laser - deposition
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.10.053
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-روشها و مواد
1-2-سیستم MAPLE/PLD سه هدفی سه پرتویی با مورب سازی هدف با کنترل راه دور
2-2-هدف فسفر upconversion
3-2-هدف AZO
2-4-عملیات ته نشست
3-نتایج و بحث
1-3-ساختار کریستالی مواد افزودنی غیرآلی در ورقه نانوکامپوزیت پلیمری
2-3-ساختار نانوکامپوزیت
3-3-فلورسانس
4-نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The work was to investigate polymer nano-composite films with two inorganic additives: upconversion fluorescent phosphor NaYF4:Yb3+, Er3+ and aluminum doped ZnO (AZO). The films were deposited using a new method of concurrent evaporation of the frozen solution of polymer poly(methyl methacrylate) (PMMA) using the matrix assisted pulsed laser evaporation (MAPLE) and the ablation of the phosphor and AZO targets using the pulsed laser deposition (PLD). Three laser beams, an infrared 1064-nm beam for the MAPLE and two 532-nm beams for the PLD targets, were concurrently used in the process. A new target holder with remote control of the target tilt was designed to provide overlapping of the plumes from the three targets and uniform mixing of the additives in the polymer film. The fabricated nano-composite films were characterized using X-ray diffraction, scanning electron microscopy (SEM), and the measurement of the quantum efficiency (QE) of the upconversion fluorescence. The films retained the crystalline structure of the inorganic additives. The size of the nano-particles varied in the range 10–200 nm. Upconversion QE of the films was an order of magnitude less than that of the bulk phosphor, which can be explained by lesser number of the rare-earth ions in the nano-particles in the polymer film than in the micro-grains of the bulk phosphor. The AZO additive increased QE by 1.6 times to (0.072 ± 0.022) % more likely due to the plasmonic enhancement of the local optical infra-red pump (980 nm) field. The proposed triple-beam triple-target MAPLE/PLD method can be potentially used for making a wide variety of nano-composite films.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله تحقیقی روی ورقه های نانوکامپوزیتی پلیمری با دو ماده افزودنی غیرآلی یعنی فسفر فلورسنت upconversion ی NaYF4:Yb3þ, Er3þو ZnO اصلاح شده با آلومینیوم (AZO) انجام گرفته است. ورقه ها با استفاده از یک روش جدید تبخیر همزمان محلول یخ زده پلیمر پلی(متیل متاآکریلات) یا PMMA با استفاده از روش تبخیر لیزری پالسی به کمک ماتریس و ساییدگی فسفر و اهداف AZO با استفاده از ته نشست لیزری پالسی PLD ته نشست گردید. سه پرتوی لیزری، یک پرتوی مادون قرمز 1064-nm برای MAPLE و دو پرتوی 532-nm برای اهداف PLD به طور همزمان در این عملیات استفاده گردید. یک نگهدارنده هدف با کنترل راه دور هدف مورب شده طراحی گردید تا همپوشانی زوائد را از سه هدف و ترکیب یکنواخت مواد افزودنی را در ورقه پلیمری فراهم سازد. ورقه های نانوکامپوزیت ساخته شده با استفاده از افتراق اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی پیمایشی SEM، و اندازه گیری کارایی کوانتومی QEی فلورسانس upconversion تعیین مشخصات گردید. ورقه ها ساختار کریستالی مواد افزودنی غیرآلی را حفظ کردند. اندازه نانوذرات در دامنه 10 الی 200 نانومتری متغیر بود. QEی upconversion ورقه ها ترتیب بزرگی کمتر از مال فسفر اصلی داشتند که می تواند با تعداد کمتر یونهای خاکی نادر در ذرات نانو در ورقه پلیمری نسبت به دانه های میکروی فسفر اصلی توضیح داده شود. افزودنی AZO باعث افزایش QE تا میزان 1.6 برابر تا (0.072 ± 0.022)درصد گردید که به احتمال بیشتری به دلیل تقویت پلاسمونیک میدان پمپ مادون قرمز نوری موضعی (980 nm) می باشد. روش MAPLE/PLD سه هدفی و سه پرتویی مطرح شده می تواند احیانا برای ساخت انواع وسیعی از ورقه های نانوکامپوزیتی استفاده شود.

بدون دیدگاه