تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ماتریس پلی اورتان دارای میکرو کپسول های خود ترمیم مبتنی بر PDMS – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ماتریس پلی اورتان دارای میکرو کپسول های خود ترمیم مبتنی بر PDMS با پایداری حرارتی و مکانیکی بالا
عنوان انگلیسی: Polyurethane matrix incorporating PDMS-based self-healing microcapsules with enhanced mechanical and thermal stability
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F751 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 5.24Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی پلیمر و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: پلیمریزاسیون، شیمی کاتالیست، شیمی پلیمر و شیمی آلی
مجله: کلوئیدها و سطوح A: جنبه فیزیکوشیمیایی و مهندسی
دانشگاه: گروه مهندسی شیمی و بیومولکولی، دانشگاه Yonsei، کره
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-آزمایش

2-1 ماد

2-2 تهیه میکرو کپسول های خود ترمیم

2-3 میکروکپسول های تقویت شده از نظر مکانیکی و حرارتی

2-4 ماتریس پلی اورتان قرار گرفته در درون میکرو کپسول

2-5 ارزیابی عملکرد خود ترمیمی

2-6 شناسایی

3- نتایج و بحث

4- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

For the purpose of developing self-healing skin layers of instrument panels in automobiles, mechanically and thermally stable microcapsules containing healing agents were prepared and incorporated into a polyurethane (PU) matrix. Two different poly(urea-formaldehyde) (PUF) microcapsules containing either a polydimethylsiloxane (PDMS)/Pt catalyst (Pt) blend or crosslinker were synthesized using in situ emulsion polymerization. However, the resulting microcapsules were mechanically and thermally weak. More than 40% of the microcapsules were broken during the washing/drying process, and capsule decomposition began at 200 ◦C. These properties of microcapsules were greatly enhanced by decreasing the capsule size and depositing an additional urea-formaldehyde (UF) layer onto pre-formed PUF microcapsules. The former was accomplished by tuning the stirring speed during the reaction and the latter by adding more urea components. Under optimized conditions, only approximately 10% of microcapsules were broken after the same washing/drying process, and the decomposition temperature was raised to 250 ◦C. The two different optimized microcapsules were successfully embedded in a PU matrix and could be broken upon matrix cracking, thereby releasing the healing agent to the target areas via capillary effects. Subsequently, it was confirmed that the cracked portions were repaired through chemical and/or physical interactions within the healing system.

نمونه متن ترجمه

چکیده

برای توسعه لایه های پوستی خود ترمیم از پانل های ابزاری در خودرو هاف میکروکپسول های پایدار حرارتی و مکانیکی حاوی عوامل ترمیم کننده تهیه شده و در ماتریس پلی اورتان قرار داده شدند. دو میکرو کپسول پلی( اوره- فرمالدهید)(PUF) متفاوت حاوی پلی دی متیل سیلوکسان(PDMS)/ کاتالیزور Pt(pt) یا کراس لینکر( پیوند دهنده تقاطعی) با استفاده از بسپارش امولسیونی سنتز شدند. با این حال، میکرو کپسول های حاصله از نظر مکانیکی و حرارتی ضعیف بودند. بیش از 40 درصد میکرو کپسول ها در طی فرایند شست و شو و خشک سازی تجزیه شدند و تجزیه کپسول در200 درجه شروع شد. این خواص میکرو کپسول های به شدت تحت تاثیر کاهش اندازه کپسول و رسوب یک لایه اوره-فرمالدهید اضافی در طی واکنش و افزودن اجزای بیشتر اوره بود. تحت شرایط بهینه، تنها 10 درصد از میکرو کپسول ها پس از یک فرایند شست و شو و خشک سازی شکسته شدند و دمای تجزیه به 250 درجه افزایش یافت. دو میکرو کپسول بهینه و متفاوت به طور موفق در ماتریس PU قرار داده شدند و توانستند با ترک خوردکی ماتریس بشکنند و این موجب آزاد سازی عامل ترمیم کننده به مناطق هدف از طریق اثرات شعریه شد. در نهایت، نتایج نشان داد که بخش های ترک خورده از طریق فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی درون سیستم ترمیم، ترمیم شدند.