تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله سنتز نانوکامپوزیت های پلیمری فوق آبگریز به عنوان فیلم های پوششی خود پاک شونده هوشمند – نشریه وایلی

عنوان فارسی: سنتز نانوکامپوزیت های پلیمری فوق آبگریز به عنوان فیلم های پوششی خود پاک شونده هوشمند
عنوان انگلیسی: Synthesis of Super-Hydrophobic Polymer Nanocomposites as a Smart Self-Cleaning Coating Films
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2016 نشریه : وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F770 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.98Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله:  پلیمریزاسیون، نانو فناوری و مهندسی مواد مرکب
مجله: کامپوزیتهای پلیمری - POLYMER COMPOSITES
دانشگاه: گروه تحقیقات فیزیک و دی الکتریک Microwaves، مرکز تحقیقات ملی مصر
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

مواد و روش ها

مواد

نتایج و بحث

اندازه گیری زاویه تماس

بررسی اندازه ذرات

مطالعات TEM

خواص دی الکتریک

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Super-hydrophobic (SH) surfaces have garnered significant attention due to their potentially diverse range of applications (e.g., self-cleaning surfaces, waterproof fabrics, non-stick containers, and microfluidics). The manufacturing methods of SH surfaces are generally expensive and often require specialized tools. In this study, we employed simplified production methods, and we focused on cheap chemical modification of common polymers using nanocomposites to create SH surfaces. Polymer nanocomposites have many advantages as a coating by increasing volume/area of nanoparticles. Coating clarity, surface hydrophobicity, roughness, electrical properties, and crystallinity are some unique behaviors of nanocomposites. We studied the physical properties of these chemically modified polymers to explore the acquired SH property. We investigated SH films using many techniques such as size-exclusion chromatography (SEC), X-ray diffraction (XRD), differential scanning calorimetry (DSC), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), and dynamic light scattering (DLS). Our goal was to verify that these materials could be used as SH films that acted as cleaned, solid surfaces in direct contact with packaging surfaces. POLYM. COMPOS., 00:000–000, 2016.

نمونه متن ترجمه

سطوح فوق آب گریز(SH) به دلیل طیف وسیعی از کاربرد های بالقوه خود( نظیر سطوح خود پاک شونده، پارچه های ضد آب، محفظه های غیر چسبنده و میکروسیال ها) توجه زیادی را به خود معطوف کرده اند. روش های تولید سطوح فوق آب گریز به طور کلی پر هزینه بوده و نیازمند ابزار های تخصصی و ویژه ای است. در این مطالعه، ما از روش های تولید ساده استفاده کرده و بر اصلاح شیمیایی ارزان پلیمر های رایج با استفاده از نانوکامپوزیت ها برای ایجاد سطوح فوق آب گریز تاکید کردیم. نانوکامپوزیت های پلیمری به عنوان پوشش ، با افزایش حجم/سطح نانوذرات دارای مزایای بسیار زیادی است. شفافیت پوشش، اب گریزی سطوح، زبری، خواص الکتریکی و خاصیت بلورین از رفتار های منحصر به فرد نانوکامپوزیت ها می باشد. ما خواص فیزیکی این پلیمر های اصلاح شده شیمیایی را برای بررسی خواص سطوح فوق آب گریز مطالعه کردیم. ما به بررسی فیلم های با سطوح فوق آب گریز با استفاده از فنون بسیار نظیر کروماتوگرافی اندازه ای(SEC)، انکسار اشعه ایکس(XRD)،  گرماسنجی روبشی تفاضلی(DSC)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری و تفریق دینامیک نور می پردازیم. هدف ما تایید این موضوع است که این مواد را می توان به عنوان فیل سطوح پاک سازی شده و جامد در تماس مستقیم با سطوح بسته بندی استفاده کرد.