مقالات ترجمه شده آسیب شناسی یا پاتولوژی

دانلود مقالات ترجمه شده آسیب شناسی یا پاتولوژی در این صفحه لیست مقالات انگلیسی جدید رشته آسیب شناسی یا پاتولوژی (Pathology) همراه با ترجمه فارسی موجود میباشد که میتوانید مقالات انگلیسی PDF را به صورت رایگان دانلود نموده و در صورت تمایل ترجمه آماده آن را نیز با فرمت ورد و تایپ شده خریداری کرده و بلافاصله دانلود کنید.  

همچنین میتوانید از صفحات زیر نیز دیدن فرمایید:

جدیدترین مقالات انگلیسی آسیب شناسی (بدون ترجمه)

ترجمه مقالات رشته پزشکی

جدیدترین مقالات انگلیسی پزشکی (بدون ترجمه)

ترجمه مقالات رایگان پزشکی

درخواست مقاله انگلیسی جدید در تلگرام

لیست مقالات ترجمه شده آسیب شناسی :

ترجمه مقاله RORα سرکوب کننده تومور و هدف درمانی بالقوه برای سرطان پستان - نشریه MDPI

ترجمه مقاله RORα سرکوب کننده تومور و هدف درمانی بالقوه برای سرطان پستان - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ROR1 یک پروتئین جنینی با نقش نوظهور در زیست شناسی سرطان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ROR1 یک پروتئین جنینی با نقش نوظهور در زیست شناسی سرطان - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله شناخت مول هیداتیدیفورم

ترجمه مقاله شناخت مول هیداتیدیفورم

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله استرس اکسیداتیو و آسیب قلبی عروقی

ترجمه مقاله استرس اکسیداتیو و آسیب قلبی عروقی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله نقش ماکروفاژهای توموری در بدخیمی های انسان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نقش ماکروفاژهای توموری در بدخیمی های انسان - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله خطر فزاینده آسیب ACL با محدودیت در چرخش داخلی مفصل ران - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله خطر فزاینده آسیب ACL با محدودیت در چرخش داخلی مفصل ران - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تکنولوژی آرایش های چند الکترودی برای علوم اعصاب و قلب و عروق - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تکنولوژی آرایش های چند الکترودی برای علوم اعصاب و قلب و عروق - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله نتایج عملکرد ریوی برای ارزیابی مراقبت فیبروز کیستیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نتایج عملکرد ریوی برای ارزیابی مراقبت فیبروز کیستیک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله 2 اتیل هیدراکریلیک اسیدورا در نارسایی دهیدروژناز Acyl-CoA با زنجیره کوتاه

ترجمه مقاله 2 اتیل هیدراکریلیک اسیدورا در نارسایی دهیدروژناز Acyl-CoA با زنجیره کوتاه

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بررسی واکسن ‌های DNA - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بررسی واکسن ‌های DNA - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15