ترجمه مقاله اثر تصویر سازی هدایت شده بر استرس و خستگی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله اثر تصویر سازی هدایت شده بر استرس و خستگی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید - نشریه هینداوی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر تصویر سازی هدایت شده بر استرس و خستگی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تحت درمان ید رادیواکتیو
عنوان انگلیسی
The Effect of Guided Imagery on Stress and Fatigue in Patients with Thyroid Cancer Undergoing Radioactive Iodine Therapy
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2013
نشریه
هینداوی - Hindawi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6499
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی عمومی، پرتودرمانی و آسیب شناسی
مجله
طب مکمل و جایگزین مبتنی بر شواهد
دانشگاه
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه ملی پوسان، کره
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. روش ها
3. نتایج
4. شرح
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
This study was conducted to evaluate the effects of guided imagery on stress and fatigue in patients undergoing radioactive iodine therapy after thyroidectomy in Korea. Participants were 84 individuals (44 for experimental group and 40 for control group) with thyroid cancer. The experimental group listened to a guided imagery CD once a day for 4 weeks. Global Assessment of Recent Stress and Revised Piper Fatigue Scale were self-administered, and heart rate variability was measured at three time points; prior to intervention (T1), just before intervention (T2) and 1 week later after intervention (T3). Heart rate variability was consisted of Standard Deviation of all NN interval (SDNN), Total Power (TP), Low Frequency (LF), and High Frequency (HF). There were significant decreases in stress (F = 28.45, ? < 0.001) and fatigue (F = 26.17, ? < 0.001) over time in the experimental group compared to the control group. Heart rate variability changed over time in the experimental group relative to the control group; SDNN (F = 6.68, P = 0.002), TP (F = 5.29, ? = 0.006), LF (F = 4.58, P = 0.012), and HF (F = 3.71, ? = 0.026). From the results of this study guided imagery can be recommended as an effective intervention to thyroid cancer patients with stress and fatigue.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه با هدف بررسی اثرات تصویر سازی هدایت شده بر استرس و خستگی در بیماران تحت درمان با ید رادیواکتیو پس از تیروئیدکتومی در کره انجام شد. شرکت کنندگان 84 نفر (44 نفر گروه آزمایشی و 40 نفر در گروه کنترل) مبتلا به سرطان تیروئید بودند. گروه آزمایشی به مدت 4 هفته یک بار در روز به یک سی-دی تصویر سازی هدایت شده گوش دادند. ارزیابی کلی استرس اخیر و مقیاس خستگی پیپر تجدید نظر شده خودکار بودند، و تغییر پذیری ضربان قلب در سه زمان اندازه گیری شد: پیش از مداخله (T1)، درست قبل از مداخله (T2) و 1 هفته بعد از مداخله .(T3) تغییر پذیری ضربان قلب، از انحراف معیار کل بازه NN (SDNN)، انرژی کل (TP)، فرکانس پایین (LF) و فرکانس بالا (HF) تشکیل شده بود. در گروه آزمایشی درمقایسه با گروه کنترل کاهش قابل توجهی در استرس (F = 28.45، (? <0.001) و خستگی F = 26.17، ? <0.001) ) به مرور زمان مشاهده شد. تغییر پذیری ضربان قلب در طول زمان در گروه آزمایشی نسبت به گروه شاهد تغییر کرد؛ SDNN (F = 6.68, P = 0.002), ، TP (F = 5.29, ? = 0.006), LF (F = 4.58, P = 0.012), .HF (F = 3.71, ? = 0.026). با توجه به نتایج این مطالعه میتوان تصویر سازی هدایت شده را به عنوان یک مداخله موثر برای بیماران مبتلا به سرطان تیروئید با استرس و خستگی توصیه نمود.

بدون دیدگاه