مقالات ترجمه شده رشته ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)
ترجمه مقاله تجربه ما با تشخیص و درمان فتودینامیکی برای سرطان ریه

ترجمه مقاله تجربه ما با تشخیص و درمان فتودینامیکی برای سرطان ریه

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله یک چارچوب متوالی برای دسته بندی تومور مغزی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک چارچوب متوالی برای دسته بندی تومور مغزی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف، عملکرد و چشم اندازهای آینده - نشریه NATURE

ترجمه مقاله miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف، عملکرد و چشم اندازهای آینده - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله افزایش خطر سرطان دوم روده بعد از پرتو درمانی لگن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افزایش خطر سرطان دوم روده بعد از پرتو درمانی لگن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله فعالیت آنتی باکتری اسانس طبیعی آویشن باغی در ترکیب با اسانس های دیگر

ترجمه مقاله فعالیت آنتی باکتری اسانس طبیعی آویشن باغی در ترکیب با اسانس های دیگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها و عملکرد آنان در بدن انسان

ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها و عملکرد آنان در بدن انسان

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دمای بافت های سرطانی در سینه در طول درمان با افزایش دما

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دمای بافت های سرطانی در سینه در طول درمان با افزایش دما

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله تحلیل دمای بافت سرطانی در سینه در طول افزایش دمای بافتی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل دمای بافت سرطانی در سینه در طول افزایش دمای بافتی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله نانوتکنولوژی در سرطان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نانوتکنولوژی در سرطان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله الگوی همه گیر شناسی ویروس هپاتیت A در دانشجویان پرستاری

ترجمه مقاله الگوی همه گیر شناسی ویروس هپاتیت A در دانشجویان پرستاری

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله شیر گاو و عملکرد ایمن سازی در دستگاه تنفسی - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله شیر گاو و عملکرد ایمن سازی در دستگاه تنفسی - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تحویل هدفمند دارو در درمان سرطان - نشریه Sage

ترجمه مقاله تحویل هدفمند دارو در درمان سرطان - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27