ترجمه مقاله الگوی همه گیر شناسی ویروس هپاتیت A در دانشجویان پرستاری

ترجمه مقاله الگوی همه گیر شناسی ویروس هپاتیت A در دانشجویان پرستاری
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
الگوی همه گیر شناسی ویروس هپاتیت A در دانشجویان پرستاری و تبعیت از معیارهای پیش گیری در دو بخش آموزشی در یک بیمارستان دانشگاهی
عنوان انگلیسی
Pattern of Hepatitis A Virus Epidemiology in Nursing Students and Adherence to Preventive Measures at Two Training Wards of a University Hospital
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2016
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
10187
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
پزشکی، اپیدمیولوژی، ایمنی شناسی پزشکی
مجله
ماهنامه هپاتیت - Hepatitis Monthly
دانشگاه
گروه بهداشت عمومی، پزشکی بالینی و مولکولی، دانشگاه کالیاری، ایتالیا
کلمات کلیدی
دانش آموزان پرستاری، هپاتیت نوع A ، همه گیر شناسی، سیستم ایمنی گروهی، معیارهای پیش گیری
کلمات کلیدی انگلیسی
Nursing Students - Hepatitis A - Epidemiology - herd immunity - Preventive Measures
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.5812/hepatmon.34219
فهرست مطالب
چکیده
1. پیش زمینه
2. اهداف
3. بیماران و روش ها
3.1 جمعیت تحت مطالعه
3.2 آزمایش های سرولوژى ( بررسی سرم خونی)
3.3 سازگاری با معیار های پیش گیری
3.4 تحلیل آماری
4. نتایج
5. مباحث
منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: Nursing students can be exposed to patients with hepatitis A virus (HAV) and can represent a vehicle of transmission both for health personnel, patients and relatives.

Objectives: The aim of this study was to assess the risk of HAV infection in nursing students during their internship.

Patients and Methods: A seroprevalence survey on HAV infection was performed on nursing students at the Cagliari universityhospital, together with the assessment of the compliance to preventive measures to decrease the risk of infection during their internship. Blood specimens were obtained from 253 students. All serum samples were tested for anti-HAV antibodies (IgG) by the enzymelinked immunosorbent assay (ELISA). Compliance to preventive measures was recorded by trained personnel.

Results: Overall HAV seropositivity in nursing students (mean age 24, range 17 - 45 years) was 3%. Compliance to preventive measures was not uniform (6% - 76%) and extremely low in some specific measures targeted to decrease the oral-fecal transmission.

Conclusions: The high proportion of susceptible nursing students can contribute to an increase in the risk of nosocomial transmission, especially when specific preventive measures are not completely applied. Nursing education packages, before starting medical internship, should be implemented in order to increase their compliance to preventive measures, especially in wards at higher risk. Vaccination should be considered in wards at higher risk.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیش زمینه : دانشجویان پرستاری در معرض بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت A (HAV) هستند و ممکن است یکی از عوامل انتقال این بیماری به پرسنل درمانی، بیماران و حتی خویشاوندان باشند.
اهداف : هدف این مطالعه، ارزیابی عفونت HAV در دانشجویان پرستاری در دوره ی انترنی آن ها می باشد.
بیماران و روش ها : یک تحقیق در رابطه با شیوع سرمی عفونت HAV بر روی دانشجویان پرستاری بیمارستان دانشگاهی کاگلیاری همراه با ارزیابی سازگاری دانشجویان با معیار های پیش گیری برای کاهش خطر عفونت در طول دوره ی انترنی آن ها انجام شد. نمونه های خون از 253 دانشجو دریافت شد. تمام نمونه های سرم از نظر آتی بادی های ضد HAV ( IgG) از طریق آزمایش های سیستم ایمنی مرتبط با آنزیم ها (ELISA) تست شد. سازگاری با معیار های پیش گیری نیز توسط پرسنل آموزش دیده ثبت شد.
نتایج : مثبت بودن آزمایش های HAV در سرم خونی دانشجویان پرستاری ( میانگین سنی 24 ، بازه ی 17 تا 45 سال) به مقدار 3% بود . سازگاری با معیار های پیش گیری نیز به صورت یکنواخت نبود ( از 6% تا 76% ) و در بعضی از معیار های مرتبط با کاهش انتقال از طریق خوراکی – مدفوع، این معیار ها در سطح بسیار پایینی قرار داشت.
جمع بندی : بخش زیادی از دانشجویان که در معرض آلودگی به HAV قرار دارند می توانند منجر به افزایش خطر انتقال عفونت های بیمارستانی بشوند، به خصوص در شرایطی که معیار های خاص پیش گیری به صورت کامل مورد استفاده قرار نمی گیرد. بسته های آموزشی پرستاری قبل از شروع دوره های انترنی پزشکی باید اجرا شود تا سازگاری پرستاران و دانشجویان با معیار های پیش گیری به خصوص در بخش هایی که خطر بالایی از انتقال عفونت وجود دارد، افزایش پیدا کند. همچنین در بخش هایی که خطر باز هم بالاتر می باشد، باید برنامه های واکسیناسیون را در نظر گرفت.

بدون دیدگاه