تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف، عملکرد و چشم اندازهای آینده – نشریه NATURE

عنوان فارسی: miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف، عملکرد و چشم اندازهای آینده
عنوان انگلیسی: miR-15a and miR-16-1 in cancer: discovery, function and future perspectives
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2010 نشریه : NATURE
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقاله مروری (Review Article)
نوع ارائه مقاله : ژورنال ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 10.759 در سال 2019
شاخص H_index مجله : 208 در سال 2020 شاخص SJR مجله : 3.325 در سال 2019
شناسه ISSN مجله : 1476-5403 شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2019
کد محصول : 10941 وضعیت ترجمه : انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و pdf
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.48Mb
رشته و گرایشهای مرتبط با این مقاله: پزشکی، زیست شناسی، ایمنی شناسی پزشکی، علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک
مجله: مرگ و تمایز سلول - Cell Death and Differentiation
دانشگاه: مرکز ایمونولوژی عمومی و تومور لاوتنبرگ، موسسه تحقیقات پزشکی اسرائیل - کانادا، اسرائیل
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: نیست☓
مدل مفهومی: ندارد☓
پرسشنامه: ندارد☓
متغیر: ندارد☓
رفرنس : دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1038/cdd.2009.69
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

شناسایی miR-15a و miR-16-1 به عنوان ژن های بالقوه سرطان

عدم تنظیم miR-15a و miR-16-1 در سرطان

عملکرد miR-15a و miR-16-1 در سلول های سرطانی

عدم تنظیم miR-15a و miR-16-1 در سرطان با پارامترهای بالینی مرتبط است

چشم اندازهای آینده

نمونه متن انگلیسی

MicroRNAs (miRNAs) encoded by the miR-15/16 cluster are known to act as tumor suppressors. Expression of these miRNAs inhibits cell proliferation, promotes apoptosis of cancer cells, and suppresses tumorigenicity both in vitro and in vivo. miR-15a and miR-16-1 function by targeting multiple oncogenes, including BCL2, MCL1, CCND1, and WNT3A. Down-regulation of these miRNAs has been reported in chronic lymphocytic lymphoma (CLL), pituitary adenomas, and prostate carcinoma. This review summarizes the discovery, functions, and clinical relevance of these miRNAs in cancer, particularly CLL.

MicroRNAs (miRNAs) are a relatively recently identified class of regulatory noncoding RNAs, typically 20–23 nt in length, which function primarily by targeting specific messenger RNAs (mRNAs) for degradation or inhibition of translation and hence decreasing the expression of the resulting protein.1,2 Their regulatory functions involve a variety of biological processes, including development, differentiation, apoptosis, survival, senescence, and metabolism.3,4 Several hundred miRNAs have been identified and studied so far, but it is predicted that there are many more miRNAs whose significance and role in homeostasis and pathology is yet to be identified. Intriguingly, a significant fraction of miRNA genes map to regions implicated in cancer susceptibility and at fragile sites, suggesting a role of miRNAs in carcinogenesis.5–7

Future Perspectives

We envision the possible future use of miRNAs or compounds interacting with miRNAs as new therapeutic agents in cancer. Compared with other RNA inhibition techniques (such as antisense oligonucleotides (ASOs), ribozymes, and siRNAs), the major advantage of using miRNAs to treat cancer patients is that a specific miRNA targets several genes involved in the same pathway. For example, among the components of the miR-15a/16-1 signature in CLL, a disease in which the main altered cell program is apoptosis, we observed significant enrichment in cancer genes (such as MCL1, BCL2, ETS1, and PDCD6IP) (Table 1) that directly or indirectly affect apoptosis and the cell cycle.

نمونه متن ترجمه

به این نکته پی برده شده است میکرو RNA هایی (miRNAs) که توسط خوشه ی miR-15/16 کدگذاری می شوند؛ به عنوان سرکوبگر تومور عمل می کنند. بیان این میکرو RNA ها تکثیر سلولی را مهار نموده و آپوپتوز سلول های سرطانی را تسریع می کند و سرطان زایی را در محیط آزمایشگاه و داخل بدن مهار می نماید. miR-15a و miR-16-1 با هدف قرار دادن آنکوژن های متعدد از جمله BCL2, MCL1, CCND1 و WNT3A عمل می کنند. کاهش بیان این میکرو RNA ها در لوسمی ‌لنفوسیتیک مزمن (CLL)، آدنوم هیپوفیز و کارسینوم پروستات گزارش شده است. این مقاله ی مروری کشف، عملکردها و ارتباط بالینی این میکرو RNA ها را در سرطان به خصوص CLL به صورت خلاصه بیان می کند.

میکرو RNA ها (miRNAs) یک رده ی نسبتا شناخته شده از RNAهای تنظیمی هستند که معمولا 20-23 نوکلئوتید طول دارند و عمدتا با هدف قرار دادن RNA های پیامرسان خاص (mRNAs) برای تخریب یا مهار ترجمه ی آنها و از این رو کاهش بیان پروتئین حاصل عملکرد خود را انجام می دهند. عملکردهای تنظیمی آنها شامل فرآیندهای بیولوژیکی از جمله تکامل، تمایز، آپوپتوز، بقا، پیری و متابولیسم است. تا کنون چند صد میکرو RNA شناسایی شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند؛ اما پیش بینی شده است که میکرو RNA های بیشتری وجود دارند که اهمیت و نقش آنها در هموستاز و آسیب شناسی هنوز شناسایی نشده اند. جالب توجه است؛ بخش قابل توجهی از ژن های کد کننده ی میکرو RNA در نواحی مستعد سرطان و در نواحی شکننده قرار دارند که این موضوع نقش میکرو RNA ها را در سرطان زایی نشان می دهد. در سال 2002، ما miR-15a و miR-16-1 را به عنوان ژن های بالقوه سرطان در پاتوژنز لوسمی لنفوسیتیک مزمن (CLL) شناسایی کردیم. به طور خاص، miR-15a و miR-16-1 که در 13q14.3 واقع شده اند؛ در CLL اغلب حذف شده یا بیان آنها کاهش یافته بود. این یافته اولین شواهدی را ارائه می دهد مبنی بر اینکه ژن های کد کننده ی میکرو RNA ممکن است برای تومورزایی مهم باشند.

چشم اندازهای آینده

ما امکان استفاده ی آتی از میکرو RNA ها یا ترکیباتی که با میکرو RNA ها برهمکنش می کنند را به عنوان عوامل درمانی جدید در سرطان می بینیم. در مقایسه با سایر تکنیک های مهار RNA (مانند الیگو نوکلئوتیدهای آنتی سنس (ASOs)، ریبوزوم ها و siRNAs)، مزیت اصلی استفاده از میکرو RNA برای درمان بیماران سرطانی این است که یک میکرو RNA خاص چندین ژن درگیر در مسیر مشابه را هدف قرار می دهد. به عنوان مثال، در میان اجزای اثر miR-15a و miR-16-1 در CLL، بیماری ای که در آن برنامه ی سلولی تغییر یافته آپوپتوز است؛ ما افزایش قابل توجهی را در ژن های سرطان (مانند MCL1, BCL2, ETS1 و PDCD6IP) (جدول 1) مشاهده کردیم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر آپوپتوز و چرخه ی سلولی تاثیر می گذارند.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

10941 IranArze     10941 IranArze1     10941 IranArze2