مقالات ترجمه شده رشته انفورماتیک پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته انفورماتیک پزشکی
ترجمه مقاله اثر خواص حرارتی و ابعاد هندسی در صدمات سوختگی پوستی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر خواص حرارتی و ابعاد هندسی در صدمات سوختگی پوستی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پرونده های الکترونیکی سلامت شخصی

ترجمه مقاله پرونده های الکترونیکی سلامت شخصی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی کار بهداشتی کنیا - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی کار بهداشتی کنیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12