دانلود مقالات ترجمه شده مجله IEEE

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله IEEE به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله معماری ذخیره سازی در فضای ابری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله معماری ذخیره سازی در فضای ابری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مدلسازی سیستم گراندینگ در EMTP/ATP براساس پاسخ فرکانسی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدلسازی سیستم گراندینگ در EMTP/ATP براساس پاسخ فرکانسی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله شناسایی ادغام کننده های اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شناسایی ادغام کننده های اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روی عملکرد تجاری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روی عملکرد تجاری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله پلتفرم (بستر) رسانه های اجتماعی آنلاین برای مولد بازاریابی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پلتفرم (بستر) رسانه های اجتماعی آنلاین برای مولد بازاریابی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله شاخص اولویت بندی ایمنی الکتریکی برای تجهیزات پزشکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شاخص اولویت بندی ایمنی الکتریکی برای تجهیزات پزشکی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله لغو هارمونیک با مخلوط کردن بارهای غیرخطی تک فاز و سه فاز - نشریه IEEE

ترجمه مقاله لغو هارمونیک با مخلوط کردن بارهای غیرخطی تک فاز و سه فاز - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله توزیع هوشمند محصولات تازه کشاورزی در شهر هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توزیع هوشمند محصولات تازه کشاورزی در شهر هوشمند - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله طراحی SRM مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره زیرفضای دنباله - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی SRM مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره زیرفضای دنباله - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله داده کاوی و مورد کاربرد مدلسازی در صنعت بانکداری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله داده کاوی و مورد کاربرد مدلسازی در صنعت بانکداری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله چالش ها، تهدید ها و آسیب پذیری های امنیتی رایانش ابری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله چالش ها، تهدید ها و آسیب پذیری های امنیتی رایانش ابری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله چارچوب امنیتی هوشمند برای دستگاههای IoT - نشریه IEEE

ترجمه مقاله چارچوب امنیتی هوشمند برای دستگاههای IoT - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تحقیق بر روی مشکلات امنیتی اطلاعاتی شبکه کامپیوتر - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحقیق بر روی مشکلات امنیتی اطلاعاتی شبکه کامپیوتر - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10