دانلود مقالات ترجمه شده مجله IEEE

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله IEEE به همراه ترجمه فارسی
دانلود ترجمه مقاله بررسی پایگاه داده NoSQL - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله بررسی پایگاه داده NoSQL - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 34
دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ردیابی خورشیدی خودکار بر مبنای ARM - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ردیابی خورشیدی خودکار بر مبنای ARM - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله طراحی ساختار و سیستم کنترل براساس سیستم جدید تغذیه - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی ساختار و سیستم کنترل براساس سیستم جدید تغذیه - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله شبکه عصبی نویز سیگنال چند بعدی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله شبکه عصبی نویز سیگنال چند بعدی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13