دانلود مقالات ترجمه شده مجله BMC

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله BMC به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله پیشگیری اولیه از دیابت شیرین بارداری از طریق عوامل تغذیه ای - نشریه BMC

ترجمه مقاله پیشگیری اولیه از دیابت شیرین بارداری از طریق عوامل تغذیه ای - نشریه BMC

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله درمان با یون کربن در مفهوم بالینی و رادیوبیولوژیکی - نشریه BMC

ترجمه مقاله درمان با یون کربن در مفهوم بالینی و رادیوبیولوژیکی - نشریه BMC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله پیاده‌ سازی مداخله‌ آموزشی برای بهبود شستن دست - نشریه BMC

ترجمه مقاله پیاده‌ سازی مداخله‌ آموزشی برای بهبود شستن دست - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27