ترجمه مقاله پیاده‌ سازی مداخله‌ آموزشی برای بهبود شستن دست - نشریه BMC

ترجمه مقاله پیاده‌ سازی مداخله‌ آموزشی برای بهبود شستن دست - نشریه BMC
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پیاده‌ سازی یک مداخله‌ آموزشی برای بهبود شستن دست در دبستان‌ ها: ارزیابی فرایند در محدوده‌ یک آزمایش کنترل شده‌ تصادفی
عنوان انگلیسی
Implementation of an educational intervention to improve hand washing in primary schools: process evaluation within a randomised controlled trial
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2013
نشریه
BMC
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6085
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بهداشت حرفه ای
دانشگاه
دانشکده اجتماعی و پزشکی اجتماعی، دانشگاه بریستول، بریتانیا
کلمات کلیدی
شستن دست، دبستان، ارزیابی فرایند، مداخله‌ی آموزشی
فهرست مطالب
چکیده
پیشگفتار
روش‌ها
منبع بهداشت دست «تمیز کردن دست‌ها تا حد امکان!»
نمونه
ارزیابی فرایند
برگه‌های ورود
مصاحبه‌های با کارکنان
مشاهده‌ی مستقیم تحویل مداخله
گروه‌های تمرکز با دانش‌آموزان
مصاحبه‌های با آموزگاران
اخلاق
تجزیه و تحلیل‌ها
نتایج
رسائی
دوز
وفاداری
قابل قبول بودن
پایداری
بحث
نتیجه‌گیری‌ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: Process evaluations are useful for understanding how interventions are implemented in trial settings. This is important for interpreting main trial results and indicating how the intervention might function beyond the trial. The purpose of this study was to examine the reach, dose, fidelity, acceptability, and sustainability of the implementation of an educational hand washing intervention in primary schools, and to explore views regarding acceptability and sustainability of the intervention. Methods: Process evaluation within a cluster randomised controlled trial, including focus groups with pupils aged 6 to 11, semi-structured interviews with teachers and external staff who coordinated the intervention delivery, and school reports and direct observations of the intervention delivery. Results: The educational package was delivered in 61.4% of schools (85.2% of intervention schools, 37.8% of control schools following completion of the trial). Teachers and pupils reacted positively to the intervention, although concerns were raised about the age-appropriateness of the resources. Teachers adapted the resources to suit their school setting and pupils. Staff coordinating the intervention delivery had limited capacity to follow up and respond to schools. Conclusions: The hand washing intervention was acceptable to schools, but its reach outside of a randomised trial, evidenced in the low proportion of schools in the control arm who received it after the trial had ended, suggests that the model of delivery may not be sustainable.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیش زمینه. ارزیابی‌های فرایند برای شناخت چگونگی پیاده‌سازی مداخلات در محیط‌های آزمایشی مفید هستند. برای تفسیر نتایج اصلی آزمایش و نشان دادن این که مداخله چگونه ممکن است کارکردی فراتر از آزمایش داشته باشد مهم است. هدف این مطالعه، بررسی رسایی، میزان، درستی، قابل قبول بودن، و پایداری اجرای یک مداخله‌ی آموزشی شستن دست در دبستان‌ها و کاوش دیدگاه‌های مربوط به قابل قبول بودن و پایداری مداخله است.
روش‌ها. ارزیابی فرایند در محدوده‌ی یک یک آزمایش کنترل شده‌ی تصادفی خوشه‌ای، شامل گروه‌های تمرکز با دانش‌اموزان سنین 6 تا 11 سال، مصاحبه‌های نیمه-ساختاریافته با آموزگاران و کارکنان داخلی که تحویل مداخله را هماهنگ می‌کنند، و گزارش‌های مدرسه و مشاهدات مستقیم تحویل مداخله است.
نتایج. بسته‌ی آموزشی در 61.4 درصد مدارس تحویل داده شد (85.2 درصد مدارس مداخله، 37.8 درصد مدارس کنترل که تکمیل آزمایش را پیگیری می‌کنند). معلمان و دانش‌آموزان، واکنش مثبتی به مداخله نشان دادند، اگرچه دغدغه‌هایی درباره‌ی تناسب-سنی منابع ایجاد شد. معلمان، منابع را برای متناسب کردن محیط مدرسه‌ و دانش آموزان خود تطبیق دادند. کارکنان هماهنگ کننده‌ی تحویل مداخله دارای ظرفیت محدودی برای پیگیری و پاسخ به مدارس بودند.
نتیجه‌گیری‌ها. مداخله‌ی شستن دست، برای مدارس قابل قبول بود اما دسترسی آن در خارج از یک آزمایش تصادفی، شواهدی دال بر تناسب پایین مدارس در سمت کنترل که آن را پس از پایان یافتن آزمایش دریافت کرد، نشان می‌دهد که مدل تحویل ممکن است پایدار نباشد.

بدون دیدگاه