ترجمه مقاله پوسته تخم مرغ منبع غنی کلسیم کربنات طبیعی در ترکیب با هیالورونان برای مواد پیوند استخوان - نشریه BMC

ترجمه مقاله پوسته تخم مرغ منبع غنی کلسیم کربنات طبیعی در ترکیب با هیالورونان برای مواد پیوند استخوان - نشریه BMC
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پوسته تخم مرغ به عنوان منبع غنی کلسیم کربنات طبیعی در ترکیب با هیالورونان و مواد افزودنی مفید برای مواد پیوند استخوان, پژوهش انجام شده در محیط آزمایشگاه
عنوان انگلیسی
Eggshells as natural calcium carbonate source in combination with hyaluronan as beneficial additives for bone graft materials, an in vitro study
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
نشریه
BMC
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6732
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی، زیست شناسی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی بافت، میکروبیولوژی، بیوشیمی و شیمی آلی
مجله
پزشکی سر و صورت - Head & Face Medicine
دانشگاه
گروه جراحی جمجمه و فک و صورت، بیمارستان دانشگاه مونستر، آلمان
کلمات کلیدی
کلسیم کربنات، پوسته تخم مرغ، هیالورونان، سلول استخوان ساز، استخوان، مواد پیوند استخوانی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
محیط کشت سلولی
تکثیر
بافت شناسی و ایمونوهیستوشیمی (ایمنی شیمیایی بافتی)
ارزیابی فعالیت سلولی و یا اکسیژن جنبشی
آمار
نتایج
تکثیر
ریخت شناسی و تفکیک سلولی
رنگ آمیزی ریچاردسون
تعریف کلاژن نوع I
تعریف استئونکتین
تعریف استئوکلسین
فعالیت سلولی
مبحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Introduction: In bone metabolism and the formation especially in bone substitution, calcium as basic module is of high importance. Different studies have shown that the use of eggshells as a bone substitute material is a promising and inexpensive alternative. In this in vitro study, the effects of eggshell granulate and calcium carbonate towards primary bovine osteoblasts were investigated. Hyaluronan (HA) was used as artificial extracellular matrix (ECM) for the used cells to facilitate proliferation and differentiation and to mimic the physiological requirements given by the egg in vivo. Methods: Hyaluronan, eggshells, a combination of hyaluronan and eggshells and CaCO3 were applied to the cells as additive to the used standard medium (modified High Growth Enhancement Medium) in a concentration of 0,1 g/l. The effect of the additives in the culture medium was examined by proliferation tests, immunohistochemical staining (anti-collagen type I, anti-osteopontin, anti-osteonectin and anti-osteocalcin) and kinetic oxygen measurements. Results: Our investigations revealed that all investigated additives show beneficial effect on osteoblast activity. Cell proliferation, differentiation and the metabolic activity of the differentiated cells could be influenced positively. Especially in the case cell cultures treated with eggshells the strongest effects were detected, while for the hyaluronan compared with eggshells, a weaker increase in cell activity was observed. Conclusion: In summary, it can be stated that the investigated components come into consideration as beneficial supplements for bone graft materials especially for maxillo facial surgery application.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مقدمه: در متابولیسم استخوان و تشکیل آن بویژه در جایگزینی استخوان، کلسیم به عنوان یک واحد اولیه اهمیت بسیار زیادی دارد. بررسی ها و پژوهش های مختلف نشان می دهند که، استفاده از پوسته تخم مرغ به عنوان موادی برای جایگزینی استخوان، مناسب و کم هزینه می باشد. در بررسی انجام شده در محیط آزمایشگاه، تاثیر کلسیم کربنات و دانه های پوسته ی تخم مرغ بر سلول های اولیه ی استخوان ساز گاو، مورد بررسی قرار گرفتند. هیالورونان (HA) به عنوان ماتریس مصنوعی خارج سلولی (ECM) برای سلول های بکار رفته استفاده می شود تا تغییر و تکثیر آن ها را تسهیل نماید و نیازهای فیزیولوژیکی ارائه شده توسط تخم مرغ را در درون بافت ها ارائه نماید.
روش ها: هیالورونان، پوسته ی تخم مرغ، ترکیب هیالورونان و پوسته ی تخم مرغ، و کلسیم کربنات، به عنوان مود افزونی در محیط هی کشت استاندارد (محیط کشت اصلاح شده ای که سبب افزایش رشد می شود) در سلول ها بکار رفتند که در غلظت 1/0 گرم بر لیتر می باشد. تاثیر مواد افزودنی در محیط کشت با آزمون های تکثیری، رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی (آنتی کلاژن نوع I، آنتی استئوپونتین، آنتی استئونکتین و آنتی ایتئوکلسین) و مقیاس های اندازه گیری اکسیژن ارزیابی شدند.
نتایج: پژوهش های انجام شده نشان دادند که، تمامی مواد افزودنی بررسی شده تاثیرات مفیدی را بر فعالیت سلول های استخوان ساز نشان می دهند. تکثیر، تغییر و فعالی های متابولیکی سلول های تغییر یافته می توانند تاثیرات مثبتی داشته باشند. بویژه در موارد مربوط به کشت سلولی که با پوسته ی تخم مرغ درمان شده بودند، اثرات مهم تری شناسایی شدند، درحالیکه برای هیالورونان، در مقایسه با پوسته ی تخم مرغ، افزایش اندکی در فعالیت های سلولی مشاهده شد.
نتیجه گیری: بطور خلاصه، می توان گفت که، عوامل بررسی شده به عنوان موارد مفیدی برای پیوند استخوان بویژه برای استفاده در جراحی فک و صورت مورد توجه قرار می گیرند.

بدون دیدگاه