دانلود مقالات ترجمه شده مجله ACM

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله ACM به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله سنجش کنترل همزمانی توزیع شده - نشریه ACM

ترجمه مقاله سنجش کنترل همزمانی توزیع شده - نشریه ACM

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله ارزیابی تصویری برای امنیت سایبری - نشریه ACM

ترجمه مقاله ارزیابی تصویری برای امنیت سایبری - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله یک محیط مجازی و مدل چشم برای شبیه سازی عمل جراحی - نشریه ACM

ترجمه مقاله یک محیط مجازی و مدل چشم برای شبیه سازی عمل جراحی - نشریه ACM

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله فیلتر بافت دوطرفه - نشریه ACM

ترجمه مقاله فیلتر بافت دوطرفه - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تهدیدات امنیتی در حال ظهور و اقدامات متقابل در اینترنت اشیا - نشریه ACM

ترجمه مقاله تهدیدات امنیتی در حال ظهور و اقدامات متقابل در اینترنت اشیا - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله چالش های زمان بندی کمی نرم افزار سیستم های مقیاس بزرگ - نشریه ACM

ترجمه مقاله چالش های زمان بندی کمی نرم افزار سیستم های مقیاس بزرگ - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله چارچوب مدیریت پروژه برای توسعه نرم افزار جهانی - نشریه ACM

ترجمه مقاله چارچوب مدیریت پروژه برای توسعه نرم افزار جهانی - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله بسط پرس و جو برای جستجوی ایمیل - نشریه ACM

ترجمه مقاله بسط پرس و جو برای جستجوی ایمیل - نشریه ACM

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله STAR: سیستمی برای تحلیل و وضوح تیکت - نشریه ACM

ترجمه مقاله STAR: سیستمی برای تحلیل و وضوح تیکت - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله استقرار واحدهای واقع در کنار جاده برای انتشار اطلاعات در VANET - نشریه ACM

ترجمه مقاله استقرار واحدهای واقع در کنار جاده برای انتشار اطلاعات در VANET - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله عملگرهای جبری خطی برای اجرای الگوریتم های عددی توسط GPU - نشریه ACM

ترجمه مقاله عملگرهای جبری خطی برای اجرای الگوریتم های عددی توسط GPU - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مدل های محاسباتی برای تحلیل شبکه اجتماعی - نشریه ACM

ترجمه مقاله مدل های محاسباتی برای تحلیل شبکه اجتماعی - نشریه ACM

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله عوامل حیاتی در موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی - نشریه ACM

ترجمه مقاله عوامل حیاتی در موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی - نشریه ACM

 • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 39
صفحات فارسی: 33