ترجمه مقاله ناهمگونی خوشه ژن VanA در جدایه های بالینی انتروکوک ها از دانشگاه نورت ایسترن - نشریه ACM

ترجمه مقاله ناهمگونی خوشه ژن VanA در جدایه های بالینی انتروکوک ها از دانشگاه نورت ایسترن - نشریه ACM
قیمت خرید این محصول
۴۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ناهمگونی خوشه ژن VanA در جدایه های بالینی انتروکوک ها از دانشگاه نورت ایسترن ایالات متحده آمریکا
عنوان انگلیسی
Heterogeneity of the vanA Gene Cluster in Clinical Isolates of Enterococci from the Northeastern United States
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
1995
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
ACM
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
11556
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و پزشکی، میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، باکتری شناسی پزشکی
مجله
عوامل ضد میکروبی و شیمی درمانی - Antimicrobial Agents And Chemotherapy
دانشگاه
آزمایشگاه میکروب شناسی، دانشگاه راکفلر، نیویورک
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1128/AAC.39.2.362
فهرست مطالب
مواد و روش ها
نتایج و بحث
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
11556-IranArze 11556-IranArze1 11556-IranArze2
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
In several strains of Enterococcus faecium isolated in Europe, the cluster of genes encoding high-level resistance to vancomycin (VanA phenotype) resides on a 10.85-kb transposon, Tn1546, or closely related elements. To determine whether Tn1546 was conserved in recent enterococcal isolates from the northeastern United States, seven strains were compared by restriction mapping and DNA hybridization with probes from within the van cluster. Two of the seven strains contained intact Tn1546-like sequences; however, in five of the strains, the organization of the van cluster differed from that of Tn1546. Three of the five strains with variations harbored a novel DNA segment within the van gene cluster. This 1,496-bp segment was similar to IS1165 of Leuconostoc mesenteroides and IS1181 of Staphylococcus aureus and was flanked by 24- and 23-bp imperfect inverted repeats and 8-bp direct repeats. On the basis of these findings, we propose that this element comprises a novel insertion-like sequence, IS1251. Multiple copies of IS1251 were also present at other sites in both resistant and susceptible clinical isolates. Our findings suggest that the van cluster in recent isolates from the northeastern United States differs from that present in the early European VanA phenotype strains.

Glycopeptide antibiotics such as vancomycin act by binding to the D-alanyl-D-alanine terminus of peptidoglycan precursors, preventing cell wall synthesis (26). It had been widely assumed that this terminus was ubiquitous among eubacterial species producing peptidoglycan and that vancomycin resistance was therefore unlikely to emerge in the absence of a barrier to vancomycin binding, such as the outer membrane of gram-negative bacteria. Nonetheless, vancomycin-resistant isolates of Enterococcus faecium were identified in France in 1986 (22). Resistant enterococcal strains have subsequently been isolated worldwide, and in 1993 the estimated incidence of glycopeptide resistance among isolates of Enterococcus spp. from intensive care units in the United States was 14% (24).

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
در چندین گونه از استرپتوکوکوس فسیوم ایزوله شده در اروپا، خوشه ژن هایی که با مقاومت سطح بالا نسبت به وانکومایسین کدگذاری می شوند ( فنوتیپ VanA ) روی یک ترانسیوزون-kb  10.85 ، Tn1546، یا کم و بیش مرتبط با عناصر قرار می گیرند. برای تعیین اینکه آیا Tn1546 در جدایه های انتروکوکی اخیر از شمال شرق ایالت متحده آمریکا، محافظت شد یا خیر؛ هفت گونه به وسیله ی محدودیت انتقال و هیبریداسیون DNA با پروب هایی از خوشه ی Van مورد مقایسه قرار گرفتند. دو تا از هفت گونه، شامل دنباله های سالم مشابه- Tn1546 بودند؛ با این حال، در پنج مورد از گونه ها، ساختار خوشه Van متفاوت از Tn1546 بود. سه مورد از پنج گونه همراه با تغییرات یک قطعه DNA جدید در درون خوشه ژن را دارا بودند. این قطعه 1,496-bp شبیه به IS1165 از لوکونوستوک مزانتروئیدس و IS1181 از استافیلوکوکوس اورئوس بود و به وسیله ی تکرار های معیوب و وارونه 23 و 24-bp و تکرارهای 8-bp مستقیم در پهلو قرار گرفت. براساس این یافته ها، ما نشان می دهیم که این عناصر یک پیوند جدید مشابه با توالیIS1251 را در بر می گیرد. نسخه های متعددی از IS1251 نیز در سایر سایت ها در هر دو جدایه های بالینی مقاوم و آسیب پذیر وجود داشت. یافته های ما نشان می دهد که خوشه Van در جدایه های اخیر از شمال شرق ایالت متحده آمریکا در گونه های فنوتیپ VanA اروپایی اولیه از زمان حاضر متفاوت است.

آنتی بیوتیک های گلیکوپپتید مانند وانکومایسین با پیوند به انتهای دی-آلانیل-دی-آلانین پری کورسور پپتیدوگلیکان، که بازدارنده ی سنتز دیواره ی سلولی می باشد (26) عمل می کنند. به طور گسترده ای فرض گردید که این ترمینوس در میان گونه های باکتری های حقیقی تولید کننده ی پپتیدوگلیکان ( دیواره ی سلولی باکتریایی ) در دسترس است و از این رو مقاومت وانکومایسین برای ادغام در غیاب یک مانع برای پیوند وانکومایسین، مانند غشای خارجی باکتری های گرم منفی غیر محتمل بود. با این وجود، جدایه های وانکومایسین مقاوم استرپتوکوکوس فسیوم در فرانسه در سال 1986 شناسایی شدند (22). گونه های آنتروکوک مقاوم متعاقباً در سراسر جهان ایزوله شدند و در سال 1993 میزان شیوع برآورد شده مقاومت گلیکوپپتید در میان جدایه های چند گونه استرپتوکوکوس از قطعه های مراقبت ویژه در ایالات متحده آمریکا، 14% بود (24).


بدون دیدگاه