تلفن: 04142273781
سوالات عمومی دستگاههای اجرایی
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
محصولات پاورپوینت

جدیدترین مقالات ترجمه شده سایت

ترجمه مقاله بررسی ثبت تصاویر پزشکی بر چند هسته ای ها و GPU – نشریه IEEE

مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 24

ترجمه مقاله سیستم رمز رادیویی امن و کاربرد آن برای محاسبه شبکه – نشریه الزویر

مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16

ترجمه مقاله NAD(P)H دی هیدروژناز میتوکندریایی گیاه

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 5

ترجمه مقاله حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده – نشریه الزویر

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 22