دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی مواد و متالورژی

دانلود ترجمه مقاله خودتشابهی ناقص و رشد ترک خستگی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله خودتشابهی ناقص و رشد ترک خستگی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله تحلیل مدلهای ریاضی برای روند فلوتاسیون ستونی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تحلیل مدلهای ریاضی برای روند فلوتاسیون ستونی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله ساختار و خواص پریفرم تولیدی رینگ پیستون چدنی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله ساختار و خواص پریفرم تولیدی رینگ پیستون چدنی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله کنترل فرایند اسید شویی فولاد با مدل شبکه عصبی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله کنترل فرایند اسید شویی فولاد با مدل شبکه عصبی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله تونل زنی در شرایط زمینی مچاله شونده

دانلود ترجمه مقاله تونل زنی در شرایط زمینی مچاله شونده

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12