دانلود رایگان مقالات انگلیسی علم اطلاعات و دانش شناسی

ترجمه مقاله مدیریت منابع یادگیری جامعه در صومعه های بودائی تایلند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت منابع یادگیری جامعه در صومعه های بودائی تایلند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله کاربردهای چند رسانه ای برای کتابخانه مدرن

ترجمه مقاله کاربردهای چند رسانه ای برای کتابخانه مدرن

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله درگاه های کتابخانه - نشریه امرالد

ترجمه مقاله درگاه های کتابخانه - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله فناوری های وب معنایی برای کتابخانه های دیجیتال - نشریه امرالد

ترجمه مقاله فناوری های وب معنایی برای کتابخانه های دیجیتال - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله آموزش اسناد چندرسانه ای به دانش آموزان LIS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آموزش اسناد چندرسانه ای به دانش آموزان LIS - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله بهترین شیوه CERIF

ترجمه مقاله بهترین شیوه CERIF

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله سیاست حفاظت دیجیتال (2011)

ترجمه مقاله سیاست حفاظت دیجیتال (2011)

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله از روزنامه های تاریخی تا روزنامه های الکترونیک

ترجمه مقاله از روزنامه های تاریخی تا روزنامه های الکترونیک

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله فلسفه اطلاعات به عنوان یک نظریه اساسی و متحد کننده علم اطلاعات

ترجمه مقاله فلسفه اطلاعات به عنوان یک نظریه اساسی و متحد کننده علم اطلاعات

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله هوشمندی رقابتی ابزاری برای عملکرد موثر شغلی در کتابخانه های دانشگاهی

ترجمه مقاله هوشمندی رقابتی ابزاری برای عملکرد موثر شغلی در کتابخانه های دانشگاهی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ارزیابی سیستم های اطلاعات و تحقیق برای موفقیت - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله ارزیابی سیستم های اطلاعات و تحقیق برای موفقیت - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11