ترجمه مقاله عوامل موثر بر شیوه های مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی تایلند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل موثر بر شیوه های مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی تایلند - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عوامل موثر بر شیوه های مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی تایلند
عنوان انگلیسی
Factors affecting customer relationship management practices in Thai academic libraries
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7370
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
کتابخانه های عمومی، مدیریت عملکرد، منابع انسانی و روابط کار و بازاریابی
مجله
بررسی اطلاعات و کتابخانه بین المللی - The International Information & Library Review
دانشگاه
گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه Maejo، تایلند
کلمات کلیدی
رابطه مشتری مدیریت، CRM، کتابخانه های دانشگاهی، تایلند، تجزیه و تحلیل فاکتور، تحقیقات کتابخانه
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
هدف تحقیق
مرور ادبیات
دانش و درک کارمندان و مدیران کتابخانه از CRM
فرهنگ سازمانی و ارتباط
فرایندهای مدیریت مشتری
فناوری برای حمایت از مدیریت مشتری
رسانه های خدمات و ارتباطات کتابخانه
روش تحقیق
نتایج
تاثیرات CRM در کتابخانه های دانشگاهی از دید کارمندان کتابخانه
تاثیر CRM در کتابخانه های دانشگاهی از دید مشتریان کتابخانه
تحلیل عوامل موثر بر CRM در کتابخانه های دانشگاهی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study investigates and analyzes the factors affecting customer relationship management (CRM) practices in Thai academic libraries. The research conceptual framework focuses on factors affecting CRM practices was developed using Combe (2004)’s study on assessing CRM strategies. Mixed methods, qualitative, and quantitative approaches were used as a research methodology. Data was collected by using the interview and survey techniques with the administrators, staff and customers of six selected academic libraries in Thailand. Analysis of the data was done by using Pearson’s correlation coefficient, factor analysis, and multiple regression analysis. The results of the study show that factors that have statistically significant impact on CRM practices in Thai academic libraries at 0.05 level were: (1) the knowledge and understanding of CRM of library staff and leadership of library administrators (Beta Z 0.762), (2) organizational culture and communication (Beta Z 0.323), (3) customer management processes (Beta Z 0.318), (4) technology for supporting customer management (Beta Z 0.208), and (5) channels for library services and communications (Beta Z 0.150). The knowledge and understanding of CRM of library staff and leadership of library administrators which include the perception and awareness of service quality focusing on customer relationship is a key to library success.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه عوامل موثر بر شیوه های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در کتابخانه های دانشگاهی تایلند را بررسی و تحلیل می کند. چهارچوب مفهومی تحقیق که بر عوامل موثر بر شیوه های CRM تمرکز می کند از مطالعه کمب (2004) بر ارزیابی تدبیرهای CRM استخراج شده است. از روش های ترکیبی، رویکرد کمی و رویکرد کیفی به عنوان روش تحقیق استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه و زمینه یابی اطلاعات با مدیران، کارمندان و مشتریان شش کتابخانه دانشگاهی در تایلند گردآمد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که عواملی که در سطح معناداری 0.05 بیشترین تاثیر را بر اعمال CRM در کتابخانه های دانشگاهی تایلند داشته اند شامل موارد زیر می شود: (1) دانش و درک کارمندان و مدیران کتابخانه از CRM (Beta = 0.762),، (2) ارتباط و فرهنگ سازمانی (Beta= 0.323)، (3) فرایندهای مدیریت مشتری (Beta= 0.318)، (4) فناوری لازم برای حمایت از مدیریت مشتری (Beta= 0.208)، (5) رسانه های خدمات و ارتباط کتابخانه (Beta= 0.150). دانش و درک مدیران و کارمندان کتابخانه از CRM که شامل ادراک و آگاهی از کیفیت خدمات متمرکز بر روابط مشتریان است کلید دستیابی به موفقیت کتابخانه است.

بدون دیدگاه