ترجمه مقاله نقش خودکارآمدی درک شده در رفتار جستجوی اطلاعات دانشجویان کتابداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش خودکارآمدی درک شده در رفتار جستجوی اطلاعات دانشجویان کتابداری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نقش خودکارآمدی درک شده در رفتار جستجوی اطلاعات دانشجویان کتابداری و علم اطلاعات
عنوان انگلیسی
The Role of Perceived Self-Efficacy in the Information Seeking Behavior of Library and Information Science Students
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4789
رشته های مرتبط با این مقاله
علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
کتابخانه های عمومی، مدیریت کتابخانه های دیجیتال و مدیریت اطلاعات
مجله
مجله کتابداری علمی
دانشگاه
گروه علوم اطلاعات، دانشگاه بار ایلان، اسرائیل
کلمات کلیدی
جستجوی اطلاعات، خودکارآمدی، عاطفی، بندورا، رفتار اطلاعاتی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ادبیات پیشینه
خود کارآمدی
چهار منبع باورهای خودکارآمدی
عناصر احساسی در رفتار جستجوی اطلاعات
روش
جمع آوری داده ها
جامعه آماری مطالعه
نتایج
آمار توصیفی
همبستگی بین منابع اطلاعات خودکارآمدی
همبستگی بین متغیرهای اجتماعی جمعیت شناسی و چهار منبع اطلاعات خودکارآمدی
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

This study investigated the self-efficacy perceptions of Israeli library and information science students regarding their information seeking behavior. That is, it examined the judgments that participants make of their searching abilities. The study was based on Bandura's four sources of self-efficacy information: past performance or mastery experiences, vicarious experiences of observing the experiences of others, social feedback and affective states. An online survey presenting the Information Seeking Self-Perception Scale (IRSPS) was distributed and 205 students completed the questionnaire anonymously. Findings show that participants reported a high level of self-efficacy and that three of the four sources of self-efficacy information were significant in constructing their self-efficacy beliefs. Correlations between self-efficacy percepts and several socio-demographic variables revealed no gender-based differences. A significant correlation was found between age and degree and the sources with more influence. Older postgraduate students reported being more impacted by their mastery experiences, their affective states and social feedback. The implementation of the Information Seeking Self-Perception Scale (IRSPS) can be valuable when designing and implementing LIS academic programs for different groups of students.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه ادراکات خودکارآمدی دانشجویان اسرائیلی علم اطلاعات و کتابداری در مورد رفتار کسب اطلاعاتشان را مورد بررسی قرار داد. یعنی قضاوت های شرکت کنندگان در خصوص توانایی های جستجویشان را مورد بررسی قرار داد. مطالعه بر اساس چهار منبع اطلاعات خودکارآمدی بندورا بوده است: عملکرد گذشته یا تجربیات موفق، تجارب جانشینی مشاهده ی تجارب دیگران، بازخورد اجتماعی و حالات عاطفی. یک پرسشنامه آنلاین با ارائه ی مقیاس خود ادراک جستجوی اطلاعات (IRSPS) توزیع شد و 250 دانشجو پرسشنامه را به صورت ناشناس کامل کردند. یافته ها نشان داد که شرکت کنندگان خودکارآمدی بالایی را گزارش دادند و سه مورد از چهار منبع اطلاعات خودکارآمدی در ایجاد باورهای خودکارآمدی شان معنادار بوده است. همبستگی بین ادراک خود کارآمدی و چندین متغیر اجتماعی-جمعیت شناختی هیچ تفاوتی بر مبنای جنسیت نشان نداد. یک همبستگی معنادار بین سن و مدرک و منابع با تاثیر بیشتر یافت شد. گزارش شده است که دانشجویان کارشناسی ارشد توسط تسلط تجربیاتشان، حالات عاطفی و بازخورد اجتماعی شان بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند. به کار گیری مقیاس خود ادراک جستجوی اطلاعات (IRSPS) می تواند زمان طراحی و به کار گیری برنامه های آکادمیک LIS برای گروه های دانشجویان متفاوت با ارزش باشد.

بدون دیدگاه