ترجمه مقاله تقطیع سخنگو در همپوشانی گفتار براساس توزیع سکوت در ضبط جلسات

ترجمه مقاله تقطیع سخنگو در همپوشانی گفتار براساس توزیع سکوت در ضبط جلسات
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تقطیع سخنگو در همپوشانی گفتار براساس توزیع سکوت در ضبط جلسات
عنوان انگلیسی
Speaker Diarization of Overlapping Speech based on Silence Distribution in Meeting Recordings
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8029
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی الگوریتم ها و محاسبات و هوش مصنوعی
دانشگاه
موسسه تحقیقات Idiap، سوئیس
کلمات کلیدی
تقطیع گوینده، خطای تقطیع گوینده، هم پوشی همزمان
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2.تقطیع گوینده و هم پوشی
1-2 سیستم بررسی و شناسایی هم پوشی
3. شناسایی همپوشی بر پایه مدت سکوت
4. آزمایشات و نتایج
4.1 آزمایشات انجام شده در مورد شناسایی همپوشی
2-4 ازمایشات انجام شده مربوط به تقطیع گوینده صدا و هم پوشی
5.نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Speaker diarization of meetings can be significantly improved by overlap handling. Several previous works have explored the use of different features such as spectral, spatial and energy for overlap detection. This paper proposes a method to estimate probabilities of speech and overlap classes at a segment level which are later incorporated into an HMM/GMM baseline system. The estimation is motivated by the observation that significant portion of overlaps in spontaneous conversations take place where the amount of silence is less, e.g., during speaker changes. Experiments on the AMI corpus reveal that the probability of occurrence of overlap in a segment is inversely proportional to the amount of silence in it. Whenever this information is combined with acoustic information from MFCC features in an HMM/GMM overlap detector, improvements are verified in terms of F-measure. Furthermore the paper investigates the use of exclusion and labelling strategies based on such detector for handling overlap in diarization reporting F-measure improvements from 0.29 to 0.43 in case of exclusion and from 0.15 to 0.22 in case of labelling. Consequently speaker diarization error is reduced by 8% relative compared to the baseline based solely on acoustic information

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تقطیع سخنگو در جلسات می تواند با بررسی میزان هم پوشی تا حد زیادی بهبود یابد .تحقیقات قبلی به بررسی ویژگی های مختلفی مثل طیف – مکان – انرژی شناسایی میزان همپوشی پرداخته اند.این تحقیق هم روشی را برای ارزیابی احتمال تقطیع و گروه هم پوشی در سطح مقطعی ارائه می کند که سپس در سیستم های پایه ای مدل پنهان مارکف –مدل های ترکیبی گاسیان- ترکیب میشود.این ارزیابی با این مشاهدات همراه است.بخش قابل توجهی از هم پوشی در مکالمات هم زمان در شرایطی اتفاق می افتد که مقدار سکوت کم است.ازمایشات انجام شده در مورد تعامل افزوده چند کاربر بیان می کند که احتمال هم پوشی در یک بخش می تواند رابطه معکوس با مقدار سکوت داشته باشد.در شرایطی که این اطلاعات با اطلاعات صوتی تشخیص تقطیع چند سخنگو در دستگاه شناسایی هم پوشی مدل پنهان مارکف – مدل های ترکیبی گاسیان- ترکیب می شود پیشرفت در سنجش های F تایید می شود.بعلاوه این تحقیق به بررسی استفاده از راهکارهای برچسب گذاری بر اساس شناسایی میزان هم پوشی در تگوینده می پردازد.مقدار پیشرفت در F برای موارد مربوط به نادیده گرفتن سکوت 05.29 تا 0.43 و برای موارد برچسب گذاری 0.15 تا 0.22 می باشد.متعاقبا خطای تقطیع گوینده می تواند تا 8درصد در مقایسه با اطلاعات صوتی کاهش یابد.

بدون دیدگاه