ترجمه مقاله توصیف نحوه انتشار تپ های لیزری قوی در محیط های غیرخطی کر با مدل کانال گونه - نشریه IOP

ترجمه مقاله توصیف نحوه انتشار تپ های لیزری قوی در محیط های غیرخطی کر با مدل کانال گونه - نشریه IOP
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
توصیف نحوه انتشار تپ های (پالس های) لیزری قوی در محیط های غیرخطی کر با استفاده از مدل کانال گونه
عنوان انگلیسی
Describing the propagation of intense laser pulses in nonlinear Kerr media using the ducting model
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2013
نشریه
IOP
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6647
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی اپتیک و لیزر
مجله
فیزیک لیزر - Laser Physics
دانشگاه
دانشکده تحقیقات لیزر و اپتیک، تهران، ایران
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
توصیف مدل
نتایج و بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this paper, the ducting model has been generalized by considering the temporal pulse shape function used to formulate it. This generalized form of the ducting model can be used to describe the propagation of laser pulses with various temporal shapes. In particular, propagation of Gaussian shaped laser pulses has been simulated. The model results have been compared with the results of the multi-focus structure and the moving nonlinear foci models, and it is shown that good correspondence exists between the results of our ducting model and those of the other two models. Our simulation results indicate that the Gaussian laser pulse creates a multi-focus structure inside the nonlinear Kerr medium which moves inside it at a very fast velocity. It is shown that this fast movement of focal points can create filaments in the form of conical frustums during pulse propagation.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

در این مقاله، مدل کانال گونه، با درنظر گرفتن تابع زمانی پالس در فرمولبندی، تعمیم یافته است.  این شکل تعمیم یافته از مدل کانال گونه، می تواند برای توصیف انتشار پالس های لیزر با شکل های مختلف زمانی، به کار رود. به طور خاص، انتشار باریکه گوسی شکل، شبیه سازی شده است. نتایج مدل با نتایج مدل های ساختار چند کانونی و نقاط کانونی غیرخطی متحرک مقایسه شده است و نشان داده شده است که  مطابقت خوبی بین نتایج مدل کانال گونه ما و دو مدل دیگر وجود دارد. نتایج شبیه سازی ما نشان می-دهند که پالس لیزر گوسی یک ساختار چند کانونی درون محیط غیرخطی کر ایجاد می کند که درون محیط با یک سرعت بالا حرکت می کند. نشان داده شده است که این حرکت سریع نقاط کانونی می تواند فیلامان ها را با شکل مخروط های ناقص در زمان انتشار پالس لیزر ایجاد کند.


بدون دیدگاه