دانلود پاورپوینت اثر استرس روانی بر تعامل بین استرس اکسیداتیو بزاقی و پارامترهای کلاسیک مرتبط با استرس روانی

دانلود پاورپوینت اثر استرس روانی بر تعامل بین استرس اکسیداتیو بزاقی و پارامترهای کلاسیک مرتبط با استرس روانی
قیمت خرید این محصول
۳۴,۰۰۰ تومان
دانلود نمونه رایگان
فرمت مقاله
پاورپوینت
قابلیت ویرایش
دارد
قابلیت پرینت
دارد
کد محصول
P12495
تعداد اسلایدها
22
تعداد شکل، نمودار و جداول
4
عنوان کامل
اثر استرس روانی بر تعامل بین استرس اکسیداتیو بزاقی و پارامترهای کلاسیک مرتبط با استرس روانی
رشته های مربوط
روانشناسی
گرایشهای مربوط
روانشناسی شناخت - روانشناسی بالینی
فهرست
فصل 1: مقدمه
فصل 2: مواد و روش ها
2-1 آزمودنی ها
2-2 طراحی مطالعه و مجموعه آزمون PEBL
2-3 تعیین سطح استرس روان شناختی
2-4 گردآوری نمونه و تعیین پروتئین
2-5 تحلیل های بیوشیمی
فصل 3: نتایج
فصل 4: بحث
فصل 5: نقاط قوت و محدودیت های مطالعه
فصل 6: نتیجه گیری
عکس بخشی از پاور + بخشی از متن پاور

بخشی از متن پاورپوینت

2-6 تحلیل آماری

اندازه ی نمونه، که با استفاده از نرم افزار G-Power با مقدار a=0.05 تعیین شده بود، قدرت مطالعه در 8/0 تعیین شده بود، در حالی که اندازه ی اثر در 6/0 تعیین شده بود، بزرگ تر از 30 به دست آمد. نتایج به دست آمده از سنجش های بیوشیمی به عنوان مقادیر میانه ارائه شدند. افزون بر این، مقادیر کمینه (MIN) و بیشینه (MAX) ارائه می شوند. برای تعیین توزیع داده ها، از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. تفاوت میان مقادیر پیش و پس از آزمون، که توزیع نرمالی را نشان نداد، با استفاده از آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسُن (SPSS 23, IBM) مقایسه شدند، و مقادیر p کوچک تر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شدند. برآورد اندازه ی اثر (r) بر مبنای مقادیر z به دست آمده از آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسن محاسبه شدند. مقادیر برآورد اندازه ی اثر (r) به صورت زیر تفسیر شدند: >0.1 ، کوچک؛ >0.3، متوسط؛ و >0.5، بزرگ. بزرگی همبستگی میان تغییرات در پارامترهای بیوشیمی مورد بررسی برحسب مقادیر Ro اسپرمن و p بیان شدند. ضرایب به دست آمده به صورت زیر در نظر گرفته شدند: قابل اغماض (0.0 – 0.1)، ضعیف (0.1 – 0.2)، متوسط (0.2 – 0.4)، نسبتاً قوی (0.4 – 0.6)، قوی (0.6 – 0.8) و بسیار قوی (>0.8) [28].

نکات
- تنها در فروشگاه اینترنتی ایران عرضه میتوانید قبل از خرید برای اطمینان از محتوای محصول، قسمتی از مقاله پاورپوینت را به طور رایگان دانلود کنید و در صورت رضایت خریداری نمایید.

- تمامی حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به گروه آموزشی ایران عرضه بوده و هرگونه انتشار این مقاله پاورپوینت به صورت انبوه بدون اخطار قبلی پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.


بدون دیدگاه