تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود پاورپوینت اثر استرس روانی بر تعامل بین استرس اکسیداتیو بزاقی و پارامترهای کلاسیک مرتبط با استرس روانی

قیمت خرید این کالا
19,700 تومان
دانلود نمونه رایگان خرید و دانلود کالا
فرمت مقاله : پاورپوینت کد محصول : P12495
تعداد اسلایدها : 22 تعداد شکل، نمودار و جداول : 4
قابلیت ویرایش : دارد قابلیت پرینت : دارد
محتوای فایل : rar حجم فایل : 1.77Mb
عنوان کامل: اثر استرس روانی بر تعامل بین استرس اکسیداتیو بزاقی و پارامترهای کلاسیک مرتبط با استرس روانی
رشته های مربوط: روانشناسی
گرایشهای مربوط: روانشناسی شناخت - روانشناسی بالینی
این مقاله با فرمت پاورپوینت بوده و قابلیت ویرایش کامل دارد. پس از انجام خرید، بلافاصله محصول قابل دانلود میباشد.
فهرست

فصل 1: مقدمه

فصل 2: مواد و روش ها

2-1 آزمودنی ها

2-2 طراحی مطالعه و مجموعه آزمون PEBL

2-3 تعیین سطح استرس روان شناختی

2-4 گردآوری نمونه و تعیین پروتئین

2-5 تحلیل های بیوشیمی

فصل 3: نتایج

فصل 4: بحث

فصل 5: نقاط قوت و محدودیت های مطالعه

فصل 6: نتیجه گیری

عکس بخشی از پاور + بخشی از متن پاور

بخشی از متن پاورپوینت

2-6 تحلیل آماری

اندازه ی نمونه، که با استفاده از نرم افزار G-Power با مقدار a=0.05 تعیین شده بود، قدرت مطالعه در 8/0 تعیین شده بود، در حالی که اندازه ی اثر در 6/0 تعیین شده بود، بزرگ تر از 30 به دست آمد. نتایج به دست آمده از سنجش های بیوشیمی به عنوان مقادیر میانه ارائه شدند. افزون بر این، مقادیر کمینه (MIN) و بیشینه (MAX) ارائه می شوند. برای تعیین توزیع داده ها، از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. تفاوت میان مقادیر پیش و پس از آزمون، که توزیع نرمالی را نشان نداد، با استفاده از آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسُن (SPSS 23, IBM) مقایسه شدند، و مقادیر p کوچک تر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شدند. برآورد اندازه ی اثر (r) بر مبنای مقادیر z به دست آمده از آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسن محاسبه شدند. مقادیر برآورد اندازه ی اثر (r) به صورت زیر تفسیر شدند: >0.1 ، کوچک؛ >0.3، متوسط؛ و >0.5، بزرگ. بزرگی همبستگی میان تغییرات در پارامترهای بیوشیمی مورد بررسی برحسب مقادیر Ro اسپرمن و p بیان شدند. ضرایب به دست آمده به صورت زیر در نظر گرفته شدند: قابل اغماض (0.0 – 0.1)، ضعیف (0.1 – 0.2)، متوسط (0.2 – 0.4)، نسبتاً قوی (0.4 – 0.6)، قوی (0.6 – 0.8) و بسیار قوی (>0.8) [28].

نکات

- تنها در فروشگاه اینترنتی ایران عرضه میتوانید قبل از خرید برای اطمینان از محتوای محصول، قسمتی از مقاله پاورپوینت را به طور رایگان دانلود کنید و در صورت رضایت خریداری نمایید.

- تمامی حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به گروه آموزشی ایران عرضه بوده و هرگونه انتشار این مقاله پاورپوینت به صورت انبوه بدون اخطار قبلی پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.