دانلود خلاصه مقاله اثر استرس روانی بر تعامل بین استرس اکسیداتیو بزاقی و پارامترهای کلاسیک مرتبط با استرس روانی (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله اثر استرس روانی بر تعامل بین استرس اکسیداتیو بزاقی و پارامترهای کلاسیک مرتبط با استرس روانی (ترجمه خلاصه)
قیمت خرید این محصول
۲۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر استرس روانی بر تعامل بین استرس اکسیداتیو بزاقی و پارامترهای کلاسیک مرتبط با استرس روانی
عنوان انگلیسی
An Impact of Psychological Stress on the Interplay between Salivary Oxidative Stress and the Classic Psychological StressRelated Parameters
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2022
فونت متن خلاصه
بی نازنین
سایز متن خلاصه
14
زبان متن خلاصه
فارسی
نشریه
هینداوی - Hindawi
تعداد کلمات متن خلاصه
1850
کد محصول
kh12495
رشته های مرتبط
روانشناسی
گرایش های مرتبط
روانشناسی شناخت - روانشناسی بالینی
فهرست مطالب مقاله خلاصه شده
فصل 1: مقدمه
فصل 2: مواد و روش ها
2-1 آزمودنی ها
2-2 طراحی مطالعه و مجموعه آزمون PEBL
2-3 تعیین سطح استرس روان شناختی
2-4 گردآوری نمونه و تعیین پروتئین
2-5 تحلیل های بیوشیمی
فصل 3: نتایج
فصل 4: بحث
فصل 5: نقاط قوت و محدودیت های مطالعه
فصل 6: نتیجه گیری
نمونه متن مقاله خلاصه شده
2-6 تحلیل آماری

اندازه ی نمونه، که با استفاده از نرم افزار G-Power با مقدار a=0.05 تعیین شده بود، قدرت مطالعه در 8/0 تعیین شده بود، در حالی که اندازه ی اثر در 6/0 تعیین شده بود، بزرگ تر از 30 به دست آمد. نتایج به دست آمده از سنجش های بیوشیمی به عنوان مقادیر میانه ارائه شدند. افزون بر این، مقادیر کمینه (MIN) و بیشینه (MAX) ارائه می شوند. برای تعیین توزیع داده ها، از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. تفاوت میان مقادیر پیش و پس از آزمون، که توزیع نرمالی را نشان نداد، با استفاده از آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسُن (SPSS 23, IBM) مقایسه شدند، و مقادیر p کوچک تر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شدند. برآورد اندازه ی اثر (r) بر مبنای مقادیر z به دست آمده از آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسن محاسبه شدند. مقادیر برآورد اندازه ی اثر (r) به صورت زیر تفسیر شدند: >0.1 ، کوچک؛ >0.3، متوسط؛ و >0.5، بزرگ. بزرگی همبستگی میان تغییرات در پارامترهای بیوشیمی مورد بررسی برحسب مقادیر Ro اسپرمن و p بیان شدند. ضرایب به دست آمده به صورت زیر در نظر گرفته شدند: قابل اغماض (0.0 – 0.1)، ضعیف (0.1 – 0.2)، متوسط (0.2 – 0.4)، نسبتاً قوی (0.4 – 0.6)، قوی (0.6 – 0.8) و بسیار قوی (>0.8) [28].

برچسب‌ها: مقاله خلاصه شده

بدون دیدگاه