ترجمه مقاله تحقیق درباره نقش مدیر منابع انسانی در ایتالیا

ترجمه مقاله تحقیق درباره نقش مدیر منابع انسانی در ایتالیا
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نقش مدیر منابع انسانی: عامل تغییر در برابر شریک تجاری ؟ تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی در ایتالیا
عنوان انگلیسی
The role of Human Resource Manager: Change Agent vs. Business Partner? Research into HRM in Italy
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2011
نشریه
EBS
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5484
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع انسانی
دانشگاه
دانشگاه IULM میلان
کلمات کلیدی
مدیریت منابع انسانی ، بخش منابع انسانی، شریک تجاری، عامل تغییر
فهرست مطالب
چکیده
وضعیت علوم انسانی وپیشرفت وتحول مدیریت منابع انسانی
اهداف تحقیق و روش شناسی
نقشهای مدیر منابع انسانی
شریک تجاری وعامل تغییر:تحلیل اطلاعات
اهداف راهبردی مدیریت منابع انسانی
معیار برای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی
مشکلات اصلی وحوزه های مسئولیت برای مدیریت منابع انسانی امروزه
شیوه کارامروزی مدیریت منابع انسانی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The paper explores the extent to which HR departments in Italy are characterized by a shift from administrative roles to roles focused on valuing human capital and supporting organizational change, or as business partner and change agent, from the perspective of HRM (Boselie, et al. 2009). After exploring the theoretical background by analysing the different roles of HRM highlighted in the literature, and referring to Ulrich (1997), a survey was conducted in 102 large companies operating in Italy. The data analysis highlights critical dynamics in the process of adopting the roles of business partner and change agent: the on-going economic crisis seems to have contributed to a slowdown in the adoption of roles more focused on investing in people and organizational development and a step back from administrative roles and the short-term perspective; from the quantitative perspective, the role of change agent is adopted less than that of business partner; nonetheless, change agent, when adopted, appears to be sounder and based on rather consistent programmes and actions, while business partner seems to correspond more to a formal label, coherent with managerial fashions, than to real role behaviours. The main limitation is due to the impact of the economic crisis during the data collection and the necessity to test the hypotheses on more representative samples. The paper identifi es possible areas of intervention for the HR manager in order to become a change agent and business partner. Its value is mainly due to being one of the few quantitative studies on HR roles in the Italian context.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله حوزه ای را بررسی می کندکه بخش منابع انسانی در ایتالیا با تغییر از نقشهای اداری به نقش های متمرکز بر ارج نهادن به سرمایه انسانی شناخته شده است وازتغییرسازمانی حمایت می کندکه درحکم نقش شریک تجاری وعامل تغییر از دیدگاه مدیریت منابع انسانی است.
بعداز بررسی زمینه تئوری با تحلیل نقشهای مختلف مدیریت منابع انسانی که در مطبوعات مورد توجه قرارگرفته است وباتوجه به مدل Ulrich ،بررسی در 102 کارخانه بزرگ درایتالیاانجام شده است.تحلیل وبررسی اطلاعات،فعالیت های بحرانی در فرآیند انتخاب نقش های شریک تجاری وعامل تغییر را مورد توجه قرار داده است.بحرانهای اقتصادی مداوم به نظر می رسد که درنقصان انتخاب نقشهای متمرکز برتحقیق درمورد مردم وپیشرفت سازمانی ویک مرحله روبه عقب ازنقشهای اداری ودیدگاه کوتاه مدت موثراست.
از دیدگاه کمی،نقش" عامل تغییر" کمتر از "شریک تجاری"انتخاب است.با این وجود،وقتی نقش عامل تغییر انتخاب می شود به نظر می رسد که دقیق تراست و بیشترمتمرکز برفعالیتها وبرنامه های ثابت میباشد در حالی که نقش شریک تجاری به نظر می رسدکه بیشترمطابق با عناوین رسمی ووابسته به شیوه مدیریتی نسبت به رفتارهای واقعی در نقش است.
محدودیت اصلی به علت تاثیر بر بحران اقتصادی در طول مدت جمع آوری اطلاعات لازم برای آزمایش فرضیات معیارهای انتخاب شده است.این مقاله،حوزه های ممکن برای مدیران منابع انسانی را شناسایی می کند به منظور اینکه درنقش عامل تغییر یا شریک تجاری قراربگیرد.ارزش آن اساسا منجر به مطالعات کمی برنقشهای منابع انسانی درمتون ایتالیایی شده است.

بدون دیدگاه